Góc giải trí tiếng Anh

9 Tháng Chín, 2019
Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày bài 5

Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày – Bài học số 5

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu Bài 5 – thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Các cụm từ này đều là những cụm từ […]
9 Tháng Chín, 2019
Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày bài 4

Bài 4 – Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Hôm nay chúng ta sẽ đến với với bài 4 thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Các cụm từ này đều là những cụm từ cực […]
9 Tháng Chín, 2019

Bài 3 – Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 3 trong loạt bài Những thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Các cụm từ […]
8 Tháng Chín, 2019
Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp bài 2

Bài 2-Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 2019

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 2 trong loạt bài học 25 Bài thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 2019. […]
6 Tháng Chín, 2019
Bài 1 - Thành ngữ tiếng Anh giao tiếng hàng ngày

Bài 1-Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 2019

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 1 trong loạt bài học 25 Bài thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 2019. […]
6 Tháng Chín, 2019
Thành ngữ tiếng Anh bài giới thiệu

25 bài thành ngữ tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày – Giới thiệu

Nếu bạn mong muốn nói tiếng Anh như người bản ngữ mà chưa biết thành ngữ tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày là gì thì […]
Show Buttons
Hide Buttons