Lịch khai giảng tiếng Nhật

27 Tháng Ba, 2021
Lịch khai giảng môn học tháng 4

Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 4-2021 tại Ngoại ngữ YOU CAN

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 4-2021 tại hai chi nhánh quận 10 và chi nhánh quận Bình Thạnh. Để […]
9 Tháng Mười Hai, 2020
Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 12-2020 tại NN YOU CAN

Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 12-2020 tại Ngoại ngữ YOU CAN

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 12-2020 tại hai chi nhánh quận 10 và chi nhánh quận Bình Thạnh. Để […]
3 Tháng Mười Một, 2020
Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 11-2020 tại NN YOU CAN

Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 11-2020 tại Ngoại ngữ YOU CAN

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 11-2020 tại hai chi nhánh quận 10 và chi nhánh quận Bình Thạnh. Để […]
29 Tháng Chín, 2020
Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 10-2020 tại NN YOU CAN

Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 10-2020 tại Ngoại ngữ YOU CAN

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 10-2020 tại hai chi nhánh quận 10 và chi nhánh quận Bình Thạnh. Để biết thêm […]