Giống của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha – Phần II

Học tiếng Anh giao tiếp ở đâu tốt nhất Bình Thạnh?
20 Tháng Mười Hai, 2017
Số Đếm Trong Tiếng Tây Ban Nha: 1-10
29 Tháng Mười Hai, 2017

Giống của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha – Phần II

Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can mời các bạn tiếp tục theo dõi bài học Giống của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha Phần II.

Những danh từ giống đực kết thúc là một phụ âm thường có một hình thức giống cái tương ứng kết thúc là -a

el profesor
la profesora

el doctor
la doctora

el señor
la señora

Có những danh từ chỉ người sử dụng hình thức giống nhau cho cả giống đực và giống cái. Những danh từ này được thể hiện giống đực hoặc cái thông qua các mạo từ xác định (el or la).

el estudiante
la estudiante

el pianista
la pianista

el artista
la artista

Những danh từ kết thúc là -sión, -ción, -dad, -tad, -tud, -umbre là giống cái

la televisión
la decisión
la conversación
la habitación
la ciudad
la universidad
la dificultad
la libertad
la actitud
la gratitud
la certidumbre
la muchedumbre

Tuy nhiên, có vài danh từ kết thúc là -a là giống đực.

el problema
el telegrama
el programa
el mapa
el sistema
el poema
el día
el tema
el clima
el idioma
el sofá
el planeta

Nhiều danh từ kết thúc là -ma là giống đực. Các bạn chú ý đến 8 danh từ của danh sách liệt kê bên trên là kết thúc là -ma.

el telegrama
el programa
el problema
el sistema
el poema
el idioma
el clima
el tema

Chú ý: Một vài danh từ kết thúc là –ma nhưng là giống cái như là: la cama và la pluma.

Bốn danh từ kết thúc là –a ngoại lệ cần phải nhớ

el día
el mapa
el planeta
el sofá

Một vài danh từ kết thúc là –o và là giống cái.

la mano
la radio

Mời các bạn cùng Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can ôn lại một số quy luật trong bài Giống của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha Phần I và Phần II nhé.

  • Nhiều danh từ chỉ sinh vật sống có cả một hình giống đực và một hình thức giống cái.
  • Hầu hết các danh từ kết thúc –o là giống đực.
  • Hầu hết các danh từ kết thúc –a là giống cái.
  • Những danh từ giống đực kết thúc bằng một phụ âm sẽ thường có một hình thức tương xứng ở giống cái kết thúc là –a.
  • Vài danh từ chỉ người có hình thức giống nhau cả ở giống đực và giống cái. Những danh từ này được phân biệt giống đực hoặc cái dựa vào mạo từ xác định el or la).
  • Những danh từ kết thúc là -sión, -ción, -dad, -tad, -tud, -umbre là giống cái.
  • Nhiều danh từ kết thúc là –ma là giống đực.
  • Một vài danh từ kết thúc là –o là giống cái.

Bây giờ thì các bạn đã nắm hầu hết cách xác định giống đực và giống cái của một danh từ. Có một vài điều các bạn cần lưu ý là khi học một danh từ mới, hãy học cả mạo từ xác định là el, la). Vì các quy luật này không thể áp dụng vào tất cả các danh từ.

Chúc các bạn thành công.

 

nextĐăng ký ngay

logo you canĐA NGÔN NGỮ YOU CAN

Địa chỉ: Số 36/10 Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Email: customercare@youcan.edu.vn

Hotline: 0948 969 063/ 0979 614 063

Show Buttons
Hide Buttons