Lịch khai giảng tiếng Trung tháng 10-2020 tại Ngoại ngữ You Can

Khóa học tiếng Trung cho trẻ em
Khóa học tiếng Trung cho trẻ em – Ngoại ngữ You Can
24 Tháng Chín, 2020
Lịch khai giảng tiếng Anh tháng 10-2020 tại ngoại ngữ You Can
Lịch khai giảng tiếng Anh tháng 10-2020 tại Ngoại ngữ YOU CAN
28 Tháng Chín, 2020
Lịch khai giảng tiếng Trung tháng 10-2020 tại NN YOU CAN

Lịch khai giảng tiếng Trung tháng 10-2020 tại NN YOU CAN

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Trung tháng 10-2020 tại hai chi nhánh quận 10chi nhánh quận Bình ThạnhĐể biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn thời gian học cụ thể phù hợp cho thời gian của mình, hãy liên hệ qua Hotline: 0948 969 063 hoặc 0899 499 063

Khai giảng tiếng Trung tại chi nhánh Bình Thạnh

Chi nhánh Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
01.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7
04.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
08.10 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
14.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
21.10 10:00 – 11:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
24.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7
29.10 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
08.10 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
14.10 10:00 – 11:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
19.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
28.10 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
07.10 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Th.2-4-6
15.10 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20.10 19:30 – 21:00 3.600.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
22.10 18:00 – 19:30 4.500.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung dành cho thiếu nhi

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
06.10 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5
11.10 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
04.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
06.10 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
11.10 08:30 – 10:30 2.500.000 đ Th.7-CN
23.10 08:30 – 10:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
26.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
29.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
07.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
10.10 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
18.10 08:30 – 10:30 2.500.000 đ Th.7-CN
21.10 10:00 – 11:30 2.500.000 đ Th.2-4-6

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15.10 18:00 – 19:30 2.900.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
29.10 19:30 – 21:00 3.700.000 đ Th.3-5-7

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
04.10 18:00 – 19:30 4.600.000 đ Th.3-5-7

 

Khai giảng tiếng Trung tại chi nhánh quận 10

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
02.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
08.10 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
11.10 08:30 – 10:30 2.450.000 đ Th.7-CN
14.10 08:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
19.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
27.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
07.10 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
15.10 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
28.10 10:00 – 11:30 2.450.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
05.10 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5-7
14.10 10:00 – 11:30 2.800.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.10 19:30 – 21:00 3.600.000 đ Th.3-5-7

CN Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
22.10 18:00 – 19:30 4.500.000 đ Th.3-5-7

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
16.10 18:00 – 19:30 1.850.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
24.10 18:00 – 19:30 2.050.000 đ Th.3-5-7

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15.10 18:00 – 19:30 2.250.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
03.10 08:30 – 10:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
07.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
13.10 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
23.10 08:30 – 10:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
28.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
31.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
09.10 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
15.10 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
25.10 08:30 – 10:30 2.500.000 đ Th.7-CN
30.10 10:00 – 11:30 2.500.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.10 18:00 – 19:30 2.900.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20.10 19:30 – 21:00 3.700.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phồn thể (Tiếng Quảng Đông) – Khóa 5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
22.10 18:00 – 19:30 4.600.000 đ Th.3-5-7

Ưu đãi khóa học tiếng Trung tại Ngoại ngữ YOU CAN

  1. Đăng ký nhóm từ 2 người: Giảm ngay 5% học phí
  2. Đăng ký nhóm từ 3 người: Giảm ngay 10% học phí
  3. Tặng kèm 1 bộ giáo trình khi đăng ký trọn khóa học

THÀNH QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 3 THÁNG HỌC TIẾNG TRUNG TẠI NGOẠI NGỮ YOU CAN

Học viên có thể tham khảm trước một số thông tin các khóa học tiếng Trung tại đây:

Hy vọng với lịch khai giảng tiếng Trung tháng 10-2020 tại hai chi nhánh của Trung tâm ngoại ngữ YOU CAN, các bạn học viên sẽ tìm được lớp học phù hợp với thời gian của mình.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả!

HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

LOGO 30x30 CHÈN TIÊU ĐỀ

YOUR CHOICE – OUR PRIDE

NGOẠI NGỮ YOU CAN

Trụ sở chính: 36/10 Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Chi nhánh 2: 462/11 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10, Tp.HCM

Hotline: 0948 969 063 – 0899 499 063 – 0969 869 063