Lịch khai giảng tiếng Trung tháng 4-2021 tại Ngoại ngữ You Can

Lịch khai giảng môn học tháng 4
Lịch khai giảng tiếng Anh tháng 4-2021 tại Ngoại ngữ YOU CAN
27 Tháng Ba, 2021
Lịch khai giảng môn học tháng 4
Lịch khai giảng tiếng Nhật tháng 4-2021 tại Ngoại ngữ YOU CAN
27 Tháng Ba, 2021
lịch khai giảng tiếng Trung

Lịch khai giảng môn học tháng 4

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Trung tháng 4-2021 tại hai chi nhánh quận 10chi nhánh quận Bình ThạnhĐể biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn thời gian học cụ thể phù hợp cho thời gian của mình, hãy liên hệ qua Hotline: 0948 969 063 hoặc 0899 499 063

Khai giảng tiếng Trung tại chi nhánh Bình Thạnh

Chi nhánh Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 1 (Level 1)

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

08/06/2021 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Thứ 3-5
14/06/2021 8:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
22/06/2021 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Thứ 3-5
28/06/2021 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 2

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

08/06/2021 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Thứ 3-5
09/06/2021 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
15/06/2021 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Thứ 3-5
25/06/2021 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
29/06/2021 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 3

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

17/6/2021 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 4

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

19.4 18:00 – 19:30 3.650.000 đ Th.2-4-6

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 5

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

22.4 18:00 – 19:30 4.250.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Đài Loan – Khóa 1

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

22.4 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Thứ 3-5
23.4 10:00 – 11:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
29.4 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Lịch khai giảng tiếng Đài Loan – Khóa 2

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

12.4 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
27.4 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Luyện thi HSK 3

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

22.4 18:00 – 19:30 1.850.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Luyện thi HSK 4

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

22.4 18:00 – 19:30 2.050.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Luyện thi HSK 5

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

22.4 18:00 – 19:30 2.250.000 đ Thứ 3-5

CN Bình Thạnh – Tiếng Trung thiếu nhi

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

13.4 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Thứ 3-5

Khai giảng tiếng Trung tại chi nhánh quận 10

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 1

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

07.4 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
10.4 10:00 – 11:30 2.450.000 đ Th.3-5-7
20.4 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5
26.4 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
28.4 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-5
07.6 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 2

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

09.4 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
15.4 8:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
20.4 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5
22.4 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5
26.4 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 3

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

06.4 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5
14.4 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Th.2-4-6
26.4 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 4

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

09.4 19:30 – 21:00 3.650.000 đ Th.2-4-6
20.4 18:00 – 19:30 3.650.000 đ Th.3-5

CN Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Trung phổ thông (Tiếng Trung giản thể) – Khóa 5

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

07.4 19:30 – 21:00 4.250.000 đ Th.2-4-6
20.4 18:00 – 19:30 4.250.000 đ Th.3-5

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 3

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ

(Schedule)

14.4 19:30 – 21:00 1.850.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 4

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
12.4 19:30 – 21:00 2.050.000 đ Th.2-4-6

CN Quận 10 – Luyện thi HSK 5

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
13.4 19:30 – 21:00 2.250.000 đ Th.3-5

CN Quận 10 – Tiếng Trung trẻ em – thiếu nhi

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
10.4 08:30 – 10:00 2.800.000 đ Th.7-CN
20.4 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Đài Loan – Khóa 1

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
06.4 8:30 – 10:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
12.4 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
22.4 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5
26.4 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Đài Loan – Khóa 2

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
05.4 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
15.4 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5
19.4 10:00 – 11:30 2.500.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Đài Loan – Khóa 3

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
08.4 18:00 – 19:30 2.850.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Đài Loan – Khóa 4

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
13.4 19:30 – 21:00 3.750.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Quận 10 – Lịch khai giảng tiếng Đài Loan – Khóa 5

Ngày

(Date)

Giờ

(Time)

Học phí/ Khóa

(Tuition Fee/ Level)

Thứ
14.4 18:00 – 19:30 4.350.000 đ Th.2-4-6

Ưu đãi khóa học tiếng Trung tại Ngoại ngữ YOU CAN

  1. Đăng ký nhóm từ 2 người: Giảm ngay 5% học phí
  2. Đăng ký nhóm từ 3 người: Giảm ngay 10% học phí
  3. Tặng kèm 1 bộ giáo trình khi đăng ký trọn khóa học

THÀNH QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 3 THÁNG HỌC TIẾNG TRUNG TẠI NGOẠI NGỮ YOU CAN

Học viên có thể tham khảm trước một số thông tin các khóa học tiếng Trung tại đây:

Hy vọng với lịch khai giảng tiếng Trung tháng 6-2021 tại hai chi nhánh của Trung tâm ngoại ngữ YOU CAN, các bạn học viên sẽ tìm được lớp học phù hợp với thời gian của mình.
Chúc các bạn có những giờ học vui vẻ và hiệu quả!

HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

LOGO 30x30 CHÈN TIÊU ĐỀ

YOUR CHOICE – OUR PRIDE

NGOẠI NGỮ YOU CAN

Trụ sở chính: 36/10 Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Chi nhánh 2: 462/11 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10, Tp.HCM

Hotline: 0948 969 063 – 0899 499 063 – 0969 869 063