Thời Gian Tiếng Trung

Thời gian trong tiếng Trung nói như thế nào?

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách biểu đạt Thời Gian …

Thời gian trong tiếng Trung nói như thế nào? Xem tiếp