Sự khác nhau của “二” và “两” trong tiếng Trung | Phân biệt er và liang

Các bạn đang học tiếng Trung sẽ đặc biệt quan tâm đến sự khác nhau của  “二” …

Sự khác nhau của “二” và “两” trong tiếng Trung | Phân biệt er và liang Xem tiếp