fbpx

学越南语 – Khóa Học tiếng Việt cho người Trung Quốc

想学越南语的可以来这里!
从越南语基础发音,到日常交流,听说读写一起教学,让你开口说流利越南语!
我们开设了初级班课程,分 语音课和 语法课。
语音课:
从零开始,学习越南语字母的发音技巧、拼读,文字书写。
语法课:
掌握在越南日常生活中实用单词、句子,教材简单,灵活运用

Khóa học tiếng Việt cho người Trung Quốc tại TPHCM

Ngoại ngữ You Can – Tầm Nhìn Việt là đơn vị đào tạo tiếng Trung được tin cậy tại TPHCM và các lớp online ở cả nước và trên thế giới.

Bên cạnh các khóa học tiếng Trung thì Khóa học tiếng Việt cho người Trung Quốc cũng là một trong những khóa học được nhiều học viên yêu chuộng tại đây.

Vì sao người Trung Quốc nên học tiếng Việt?

Học tiếng Việt thành thạo mang đến nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Sống tại Việt Nam cũng dễ dàng hơn khi bạn có thể giao tiếp tiếng Việt.

Scroll to Top