fbpx

Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 10/2023

Ngoại Ngữ YOU CAN thường xuyên khai giảng các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha. Với khung thời gian đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng học viên.

Điều kiện giáo viên được đứng lớp tại trung tâm

  • 100% Giáo viên là người bản xứ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Có bằng cấp sư phạm quốc tế
  • Giáo viên người Việt phải có bằng cấp, chứng chỉ sư phạm rõ ràng ở các trường đại học nổi tiếng
  • Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy từ 2-5 năm trở lên
  • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài nhiều năm.

1. Lịch khai giảng các lớp tiếng TÂY BAN NHA

Lớp tiếng TBN - Bình Thạnh - Cấp Độ A1.1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
07/11/2023 19:30-21:00 3.950.000 đ Thứ Ba - Thứ Năm
18/11/2023 10:00-11:30 3.950.000 đ Thứ Bảy - Chủ Nhật

Lớp tiếng TBN - Bình Thạnh - Cấp Độ A1.2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
09/11/2023 18:00-19:30 3.950.000 đ Thứ Ba - Thứ Năm

Lớp tiếng TBN - Quận 10 - Cấp Độ A1.1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
07/11/2023 10:00-11:30 3.950.000đ Thứ Ba - Thứ Năm

2. Lịch khai giảng các lớp TIẾNG TRUNG

Tiếng Trung Giản Thể - Bình Thạnh - Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa (30 buổi) Thứ
24/10/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ 3-5-7
26/10/2023 10:00 - 11:30 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
08/11/2023 18:00 - 19:30 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
14/11/2023 18:00 - 19:30 2.800.000 đ Thứ 3-5-7
16/11/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
21/11/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ 3-5-7

Tiếng Trung Giản Thể - Bình Thạnh - Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
21/10/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ Bảy - Chủ Nhật
26/10/2023 18:00 - 20:00 2.800.000 đ Thứ 3-5

Tiếng Trung Phồn Thể - Bình Thạnh - Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
07/11/2023 18:00 - 19:30 3.500.000 đ Thứ 3-5-7
14/11/2023 19:30 - 21:00 3.500.000 đ Thứ 3-5-7
20/11/2023 18:00 - 19:30 3.500.000 đ Thứ 2-4-6

Tiếng Trung Phồn Thể - Bình Thạnh - Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
08/11/2023 19:30 - 21:00 3.500.000 đ Thứ 2-4-6

Tiếng Trung Giản Thể - Quận 10 - Khóa 1

 

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
25/10/2023 18:00 - 19:30 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
03/11/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
08/11/2023 18:00 - 19:30 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
14/11/2023 10:00 - 11:30 2.800.000 đ Thứ 3-5-7
21/11/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ 3-5-7

Tiếng Trung Giản Thể - Quận 10 - Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
03/11/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
15/11/2023 18:00 - 19:30 2.800.000 đ Thứ 3-5-7

Tiếng Trung Giản Thể - Quận 10 - Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14/11/2023 18:00 - 19:30 3.250.000 đ Thứ 3-5-7
22/11/2023 19:30 - 21:00 3.250.000 đ Thứ 2-4-6

Tiếng Trung Phồn Thể - Quận 10 - Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19/10/2023 19:30 - 21:00 3.500.000 đ Thứ 3-5-7
08/11/2023 18:00 - 19:30 3.500.000 đ Thứ 2-4-6
15/11/2023 19:30 - 21:00 3.500.000 đ Thứ 2-4-6

Tiếng Trung Phồn Thể - Quận 10 - Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15/11/2023 19:30 - 21:00 3.500.000 đ Thứ 2-4-6

Tiếng Trung Phồn Thể - Quận 10 - Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
21/11/2023 19:30 - 21:00 4.500.000 đ Thứ 3-5-7

3. Lịch khai giảng các lớp TIẾNG NHẬT

Tiếng Nhật - Bình Thạnh - N5 (trọn khóa 5 tháng - 5 tháng rưỡi)

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
24/10/2023 19:30 - 21:00 6.500.000 đ Thứ 3-5-7
04/11/2023 18:00 - 19:30 6.500.000 đ Thứ 2-4-6

5. Lịch khai giảng các lớp TIẾNG HÀN

Tiếng Hàn - Bình Thạnh - Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19/10/2023 19:30 - 21:00 2.800.000 đ Thứ 3-5-7
17/11/2023 08:30 - 10:00 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
18/11/2023 18:00 - 19:30 2.800.000 đ Thứ 3-5-7

Thông Báo Chung

  • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
  • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
  • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên
Scroll to Top