Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 12/2022

Ngoại Ngữ YOU CAN thường xuyên khai giảng các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha. Với khung thời gian đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng học viên.

Điều kiện giáo viên được đứng lớp tại trung tâm

  • 100% Giáo viên là người bản xứ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Có bằng cấp sư phạm quốc tế
  • Giáo viên người Việt phải có bằng cấp, chứng chỉ sư phạm rõ ràng ở các trường đại học nổi tiếng
  • Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy từ 2-5 năm trở lên
  • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài nhiều năm.

1. Lịch khai giảng các lớp tiếng TÂY BAN NHA

Lớp tiếng TBN – Bình Thạnh – Cấp Độ A1.1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20/12/2022 19:30-21:00 3.950.000 đ Thứ Ba – Thứ Năm
22/12/2022 18:00 – 19:30 3.950.000 đ Thứ Ba – Thứ Năm

Lớp tiếng TBN – Bình Thạnh – Cấp Độ A1.2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
31/12/2022 10:00-11:30 3.950.000 đ Thứ Bảy – Chủ Nhật

Chi nhánh Quận 10 – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
22/12/2022 19:30-21:00 3.950.000đ Thứ Ba – Thứ Năm

2. Lịch khai giảng các lớp TIẾNG TRUNG

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19/12/2022 19:30 – 21:00 2.650.000 đ Thứ 2-4-6
22/12/2022 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 3-5-7
28/12/2022 19:30 – 21:00 2.650.000 đ Thứ 2-4-6
04/01/2023 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 2-4-6
02/02/2023 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
09/12/2022 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 2-4-6
14/12/2022 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Phồn Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19/12/2022 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
24/12/2022 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Thứ 3-5-7
01/12/2023 18h00-19h30 2.800.000 đ Thứ 3-5-7
02/12/2023 18h00-19h30 2.800.000 đ Thứ 2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Phồn Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19/12/2022 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Thứ 2-4-6
22/12/2022 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Thứ 3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20/12/2022 19:30 – 21:00 2.650.000 đ Thứ 3-5-7
22/12/2022 19:30 – 21:00 2.650.000 đ Thứ 3-5-7
26/12/2022 19:30 – 21:00 2.650.000 đ Thứ 2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14/12/2022 19:30 – 21:00 2.650.000 đ Thứ 2-4-6
21/12/2022 19:30 – 21:00 2.650.000 đ Thứ 2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
13/12/2022 18:00 – 19:30 2.950.000 đ Thứ 2-4-6

3. Lịch khai giảng các lớp TIẾNG NHẬT

Chi nhánh Bình Thạnh

Lớp JLPT N5 (trọn khóa 5 tháng – 5 tháng rưỡi)

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
13/12/2022 18:00 – 19:30 5.850.000đ Thứ 3-5-7
19/12/2022 18:00 – 19:30 6.500.000 đ Thứ 2-4-6

Lớp JLPT N4 (trọn khóa 5 tháng – 5 tháng rưỡi

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19/12/2022 19:30 – 21:00 6.500.000 đ Thứ 2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Lớp JLPT N5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
23/12/2022 19:30 – 21:00 6.500.000 đ Thứ 2-4-6
27/12/2022 19:30 – 21:00 5.850.000đ Thứ 3-5-7

5. Lịch khai giảng các lớp TIẾNG HÀN

Chi Nhánh Bình Thạnh – Lớp Giao Tiếp – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
19/12/2022 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 3-5-7
22/12/2022 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 3-5-7
27/12/2022 18:00 – 19:30 2.650.000 đ Thứ 3-5-7

Thông Báo Chung

  • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
  • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
  • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên
Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top