Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 9/2021

Ngoại Ngữ YOU CAN thường xuyên khai giảng các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha. Với khung thời gian đa dạng, phù hợp với rất nhiều đối tượng học viên.

Điều kiện giáo viên được đứng lớp tại trung tâm

 • 100% Giáo viên là người bản xứ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Có bằng cấp sư phạm quốc tế
 • Giáo viên người Việt phải có bằng cấp, chứng chỉ sư phạm rõ ràng ở các trường đại học nổi tiếng
 • Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy từ 3-5 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài nhiều năm.

1. Lịch khai giảng các lớp TIẾNG ANH

Chi nhánh Quận 10 – Lớp Căn Bản

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
16.9 10:00 – 11:30 2.400.000 đ Th.3-5
23.9 18:00 – 19:30 2.400.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Lớp Căn Bản

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15.9 18:00 – 19:30 2.400.000 đ Th.2-4-6
23.9 19:30 – 21:00 2.400.000 đ Th.3-5-7

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên

Giảm học phí khi đăng ký khóa học

Lịch khai giảng các lớp TIẾNG TRUNG

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
17.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
18.9 10:00 – 11:30 2.450.000 đ Th.7-CN
21.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7
27.9 18:00-19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7
20.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
22.9 8:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15.9 19:30 – 21:00 2.950.000 đ Th.2-4-6
21.9 18:00 – 19:30 2.950.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Online phồn thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
09.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7
14.9 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
20.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Thứ 2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Online phồn thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
16.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Cấp Tốc

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20.9 8:30 – 10:00 2.660.000 đ Th.2-3-4-5-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Phồn Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14.9 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5-7
17.9 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Th.2-4-6
21.9 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Th.3-5-7
27.9 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Phồn Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
13.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
21.9 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
22.9 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
28.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Tiếng Trung Thiếu Nhi

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20.9 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5
28.9 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
17.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7
20.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
21.9 8:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.3-5
27.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.3-5-7
20.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.2-4-6
22.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
27.9 8:30 – 10:00 2.450.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Giản Thể – Khóa 3

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15.9 18:00 – 19:30 2.950.000 đ Th.2-4-6
20.9 19:30 – 21:00 2.950.000 đ Th.2-4-6
28.9 18:00 – 19:30 2.950.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung thiếu nhi

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20.9 18:00 – 19:30 2.800.000 đ Th.3-5
28.9 19:30 – 21:00 2.800.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Online Giản Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
11.9 10:00 – 11:30 1.950.000 đ Th.7-CN
13.9 19:30 – 21:00 1.950.000 đ Th.2-4-6
14.9 19:30 – 21:00 1.950.000 đ Th.3-5-7
16.9 18:00 – 19:30 1.950.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Online Giản Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14.9 18:00 – 19:30 1.950.000 đ Th.3-5-7
21.9 19:30 – 21:00 1.950.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Cấp Tốc

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.9 10:00 – 11:30 2.660.000 đ Th.2-3-4-5-6
27.9 19:30 – 21:00 2.660.000 đ Th.2-3-4-5-6

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Phồn Thể – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
14.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7
17.9 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7
27.9 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
21.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Tiếng Trung Phồn Thể – Khóa 2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
13.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.2-4-6
21.9 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.2-4-6
22.9 18:00 – 19:30 2.500.000 đ Th.3-5-7
28.9 19:30 – 21:00 2.500.000 đ Th.3-5-7

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên

Tặng sách theo suốt lộ trình học tại trung tâm

Lịch khai giảng các lớp TIẾNG NHẬT

Chi nhánh Bình Thạnh – Lớp JLPT N5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
13.9 18:00 – 19:30 6.500.000 đ Th.2-4-6
16.9 18:00 – 19:30 6.500.000 đ Th.3-5-7
20.9 19:30 – 21:00 6.500.000 đ Th.2-4-6
27.9 18:00 – 19:30 6.500.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Lớp JLPT N4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.9 18:00 – 19:30 6.500.000 đ Th.2-4-6
28.9 19:30 – 21:00 6.500.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Quận 10 – Lớp JLPT N5 Online

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
13.9 19:30 – 21:00 5.850.000 đ Th.3-5-7
20.9 18:00 – 19:30 5.850.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Lớp JLPT N5

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15.9 18:00 – 19:30 6.500.000 đ Th.2-4-6
21.9 19:30 – 21:00 6.500.000 đ Th.3-5-7
25.9 8:30 – 10:30 6.500.000 đ Th.7-CN

Chi nhánh Quận 10 – Lớp JLPT N4

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.9 19:30 – 21:00 6.500.000 đ Th.2-4-6
28.9 18:00 – 19:30 6.500.000 đ Th.3-5-7

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên

Giảm học phí khi đăng ký khóa học

Lịch khai giảng các lớp tiếng TÂY BAN NHA

Chi nhánh Bình Thạnh – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
15.9 18:00 – 19:30 3.950.000 đ Th.2-4-6
21.9 19:30 – 21:00 3.950.000 đ Th.3-5
28.9 18:00 – 19:30 3.950.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
21.9 18:00 – 19:30 3.950.000 đ Th.3-5
27.9 19:30 – 21:00 3.950.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Bình Thạnh – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
16.9 18:00 – 19:30 4.450.000 đ Th.3-5
28.9 19:30 – 21:00 4.450.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ B1.1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
21.9 19:30 – 21:00 4.650.000 đ Th.3-5
28.9 18:00 – 19:30 4.650.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Quận 10 – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20.9 19:30 – 21:00 3.950.000 đ Th.2-4-6
28.9 18:00 – 19:30 3.950.000 đ Th.3-5

Chi nhánh Quận 10 – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
21.9 18:00 – 19:30 3.950.000 đ Th.3-5
27.9 18:00 – 19:30 3.950.000 đ Th.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 – Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.2

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
22.9 19:30 – 21:00 4.450.000 đ Th.2-4-6
27.9 18:00 – 19:30 4.450.000 đ Th.2-4-6

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên

Tặng sách theo suốt lộ trình học tại trung tâm

Lịch khai giảng các lớp TIẾNG HÀN

Chi nhánh Quận 10 – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
20.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
28.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7

Chi nhánh Bình Thạnh – Khóa 1

Ngày Giờ Học phí/ Khóa Thứ
17.9 18:00 – 19:30 2.450.000 đ Th.2-4-6
23.9 19:30 – 21:00 2.450.000 đ Th.3-5-7
Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top
error: Rất tiếc Nội dung bài viết đã được bảo vệ !!!