Lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha

27 Tháng Ba, 2021
Lịch khai giảng môn học tháng 4

Lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha tháng 4-2021 tại You Can

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha tháng 4-2021 tại hai chi nhánh quận 10 và chi nhánh quận […]
9 Tháng Mười Hai, 2020
Lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha tháng 12 tại Ngoại ngữ YOU CAN

Lịch khai giảng tiếng Tây Ba Nha tháng 12-2020 tại You Can

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha tháng 12-2020 tại hai chi nhánh quận 10 và chi nhánh […]
3 Tháng Mười Một, 2020
Lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha tháng 11 tại Ngoại ngữ YOU CAN

Lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha tháng 11-2020 tại You Can

Ngoại ngữ You Can thông báo đến các học viên lịch khai giảng tiếng Tây Ban Nha tháng 11-2020 tại hai chi nhánh quận 10 và chi nhánh […]