Phân Biệt 刚 [gāng] Và 刚才 [gāngcái]

Phân Biệt 刚 [gāng] Và 刚才 [gāngcái]

Đối với những ai học tiếng Trung, các bạn sẽ dễ nhầm lẫn ở hai từ chỉ …

Phân Biệt 刚 [gāng] Và 刚才 [gāngcái] Xem tiếp