Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn

Đa Ngôn Ngữ You Can là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn uy tín tại TP.HCM với đội ngũ giáo viên người nước ngoài 100% với tác phong chuyên nghiệp.

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong những năm gần đây dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành dịch vụ; mà cụ thể là nhà hàng khách sạn tăng mạnh. Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn trở thành một yêu cầu tất yếu. Nó quyết định sự thăng tiến và mức lương của bạn.

Chúng tôi mong muốn mang lại cơ hội nghề nghiệp với mức lương cạnh tranh cho các học viên bằng cách trang bị những kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp và phù hợp với môi trường làm việc tại nhà hàng khách sạn lớn.

Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn- Ngoại ngữ You Can
Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn- Ngoại ngữ You Can

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn tại Đa Ngôn Ngữ You Can có gì khác với các trường đào tạo khác?

– Giáo viên là người nước ngoài 100% với nhiều kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về văn hóa cách giao tiếp trong ngành nhà hàng khách sạn.

– Thời gian học 2.5 tháng nhưng đầy đủ kiến thức và kỹ năng tiếng Anh với tác phong chuyên nghiệp từ phục vụ, giao tiếp, xử lý phàn nàn đến viết thư cho khách hàng.

– Phương pháp học chủ động và tạo môi trường thực hành các tình huống giao tiếp sử dụng tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn.

– Giáo trình miễn phí và tài liệu tiếng anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn phong phú tại thư viện.

– Thời gian học linh động phù hợp với cả sinh viên lẫn người đi làm, học bù miễn phí.

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top