Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 5/2021

LỊCH KHAI GIẢNG

Ngoại Ngữ YOU CAN thường xuyên khai giảng các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha. Với khung thời gian đa dạng, phù hợp với rất nhiều đối tượng học viên.

Điều kiện giáo viên được đứng lớp tại trung tâm

 • 100% Giáo viên là người bản xứ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Có bằng cấp sư phạm quốc tế
 • Giáo viên người Việt phải có bằng cấp, chứng chỉ sư phạm rõ ràng ở các trường đại học nổi tiếng
 • Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy từ 3-5 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài nhiều năm.

Lịch khai giảng

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Căn Bản

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
10.510:00 – 11:302.400.000 đTh.2-4-6
20.518:00 – 19:302.400.000 đTh.3-5
24.518:00 – 19:302.400.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:002.400.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Giao Tiếp 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
03.518:00 – 19:303.250.000 đTh.2-4-6
20.518:00 – 19:303.250.000 đTh.3-5
24.518:00 – 19:303.250.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:003.250.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Lớp Căn Bản

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
11.518:00 – 19:302.400.000 đTh.2-4-6
20.519:30 – 21:002.400.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Lớp Giao Tiếp 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
18.58:30 – 10:003.250.000 đTh.3-5
20.519:30 – 21:003.250.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Lớp TOEIC 450

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
14.519:30 – 21:003.250.000 đTh.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 - Lớp TOEIC 550

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
19.519:30 – 21:003.250.000 đTh.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 - Lớp TOEIC 650

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
11.518:00 – 19:303.250.000 đTh.3-5
21.519:30 – 21:003.250.000 đTh.2-4-6

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên
Giảm học phí khi đăng ký khóa học

Lịch khai giảng

Chi nhánh Bình Thạnh - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
05.519:30 – 21:002.450.000 đTh.2-4-6
10.518:00 – 19:302.450.000 đTh.2-4-6
17.58:30 – 10:002.450.000 đTh.2-4-6
20.518:00 – 19:302.450.000 đTh.3-5
24.518:00 – 19:302.450.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:002.450.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
05.519:30 – 21:002.450.000 đTh.2-4-6
10.518:00 – 19:302.450.000 đTh.2-4-6
17.58:30 – 10:002.450.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:002.450.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 3

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
12.519:30 – 21:002.800.000 đTh.2-4-6
25.518:00 – 19:302.800.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 4

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
26.518:00 – 19:303.650.000 đTh.2-4-6

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 5

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.518:00 – 19:304.250.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Luyện thi HSK3

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.518:00 – 19:301.850.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Luyện thi HSK4

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.518:00 – 19:302.050.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Luyện thi HSK5

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.518:00 – 19:302.250.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Phồn Thể - Khóa 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
04.519:30 – 21:002.500.000 đTh.3-5
24.510:00 – 11:302.500.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:002.500.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Phồn Thể - Khóa 2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
17.518:00 – 19:302.500.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:002.500.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Thiếu Nhi 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
04.518:00 – 19:302.800.000 đTh.3-5

CN Bình Thạnh - Tiếng Trung Thiếu Nhi 2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.518:00 – 19:302.800.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
04.519:30 – 21:002.450.000 đTh.3-5
06.518:00 – 19:302.450.000 đTh.3-5
07.519:30 – 21:002.450.000 đTh.2-4-6
17.510:00 – 11:302.450.000 đTh.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
04.518:00 – 19:302.450.000 đTh.3-5
06.519:30 – 21:002.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Tiếng Trung Giản Thể - Khóa 3

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
07.518:00 – 19:302.800.000 đTh.2-4-6
18.519:30 – 21:002.800.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Tiếng Trung thiếu nhi

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
13.518:00 – 19:302.800.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Tiếng Trung Phồn Thể - Khóa 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
11.519:30 – 21:002.500.000 đTh.3-5
12.518:00 – 19:302.500.000 đTh.2-4-6
18.518:00 – 19:302.500.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Tiếng Trung Phồn Thể - Khóa 2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
06.519:30 – 21:002.500.000 đTh.3-5
12.510:00 – 11:302.500.000 đTh.2-4-6

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên
Tặng sách theo suốt lộ trình học tại trung tâm

Lịch khai giảng

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp JLPT N5

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
11.518:00 – 19:306.500.000 đTh.3-5
17.58:30 – 10:00​6.500.000 đTh.2-4-6
20.518:00 – 19:306.500.000 đTh.3-5
24.518:00 – 19:306.500.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:006.500.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp JLPT N4

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
17.518:00 – 19:306.500.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:006.500.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp JLPT N3

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.518:00 – 19:307.500.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp tiếng Nhật thiếu nhi

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.518:00 – 19:302.800.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Lớp JLPT N5

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
05.518:00 – 19:306.500.000 đTh.2-4-6
04.519:30 – 21:006.500.000 đTh.3-5
08.58:30 – 10:306.500.000 đTh.7-CN

Chi nhánh Quận 10 - Lớp JLPT N4

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
10.519:30 – 21:006.500.000 đTh.2-4-6
13.519:30 – 21:006.500.000 đTh.3-5
26.518:00 – 19:306.500.000 đTh.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 - Lớp JLPT N3

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
20.518:00 – 19:307.500.000 đTh.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 - Lớp JLPT N2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
25.519:30 – 21:0010.500.000 đTh.3-5

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên
Giảm học phí khi đăng ký khóa học

Lịch khai giảng

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
03.518:00 – 19:303.950.000 đTh.2-4-6
20.518:00 – 19:303.950.000 đTh.3-5
24.518:00 – 19:303.950.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:003.950.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
17.518:00 – 19:303.950.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:003.950.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
27.519:30 – 21:004.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
27.519:30 – 21:004.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.3

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
27.519:30 – 21:004.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ B1.1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
11.519:30 – 21:004.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
07.518:00 – 19:303.950.000 đTh.2-4-6
13.519:30 – 21:003.950.000 đTh.3-5
15.58:30 – 10:003.950.000 đTh.7 – CN
26.519:30 – 21:003.950.000 đTh.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A1.2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
08.58:30 – 10:003.950.000 đTh.7-CN
14.518:00 – 19:303.950.000 đTh.2-4-6
25.519:30 – 21:003.950.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
10.519:30 – 21:004.450.000 đTh.2-4-6
22.508:30 – 10:304.450.000 đTh.7-CN
26.510:00 – 11:304.450.000 đTh.2-4-6

Chi nhánh Quận 10 - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
10.518:00 – 19:304.450.000 đTh.2-4-6
18.519:30 – 21:004.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Lớp Giao Tiếp Cấp Độ A2.3

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
18.518:00 – 19:304.450.000 đTh.3-5

Thông Báo Chung

 • Số lượng học viên mỗi lớp từ 8-12 học viên
 • Học viên được kiểm tra đánh giá trình độ cuối khóa học
 • Học viên được hoàn học phí trong trường hợp trung tâm hủy lớp do không đủ số lượng học viên
Tặng sách theo suốt lộ trình học tại trung tâm

Lịch khai giảng

Chi nhánh Bình Thạnh - Khóa 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
03.518:00 – 19:302.450.000 đTh.2-4-6
20.518:00 – 19:302.450.000 đTh.3-5
24.518:00 – 19:302.450.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:002.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Bình Thạnh - Khóa 2

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
03.518:00 – 19:302.450.000 đTh.2-4-6
20.518:00 – 19:302.450.000 đTh.3-5
24.518:00 – 19:302.450.000 đTh.2-4-6
27.519:30 – 21:002.450.000 đTh.3-5

Chi nhánh Quận 10 - Khóa 1

NgàyGiờHọc phí/ KhóaThứ
21.518:00 – 19:302.450.000 đTh..2-4-6

HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

LOGO 30x30 CHÈN TIÊU ĐỀ

YOUR CHOICE – OUR PRIDE

NGOẠI NGỮ YOU CAN

Trụ sở chính: 36/10 Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Chi nhánh 2: 462/11 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10, Tp.HCM

Hotline: 0948 969 063 – 0899 499 063 – 0969 869 063