So Sánh “一切 [yíqiè]” Và “所有 [suǒyǒu]” trong tiếng Trung

Hôm nay Ngoại ngữ You Can mời các bạn cùng đi qua điểm ngữ pháp 一切 [yíqiè]  và 所有 [suǒyǒu]. “所有 [suǒyǒu ]” là tính từ, “一切 [yíqiè]” là đại từ. “所有 [suǒyǒu ]” khi bổ sung cho danh từ có thể mang hoặc không mang theo “的 [de]”. Còn “一切 [yíqiè]” thì trực tiếp bổ sung cho động từ, không mang theo“的 [de]”. Chúng ta cùng xem qua nhé!

1. Ví dụ

– 突然所有的灯都灭了。

Túrán suǒyǒu de dēng dōu miè le.

Đột nhiên, tất cả các ngọn đèn đều tắt hết.

Không thể nói: 突然一切的灯都灭了。

2. “一切 [yíqiè]” chỉ sự vật bao hàm thuộc một loại nào đó, “所有 [suǒyǒu ]” chỉ mỗi sự vật trong một phạm vi nào đó

– 所有的人都气得握紧拳头,咬牙切齿。

Suǒyǒu de rén dōu qì dé wò jǐn quántóu, yǎoyáqièchǐ.

Tất cả mọi người đều tức đến vo tròn nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

– 你放心吧,一切都由我来承担。

Nǐ fàngxīn ba, yíqiè dōu yóu wǒ lái chéngdān.

Anh yên tâm đi, tất cả đều do tôi gánh vác cả.

– 离婚后,女儿成了他生活中的一切

Líhūn hòu, nǚ’ér chéng le tā shēnghuó zhōng de yíqiè.

Sau khi ly hôn, con gái trở thành tất cả trong cuộc sống của anh ấy.

Không thể nói:

一切人都气得握紧拳头,咬牙切齿。

– 离婚后,女儿成了他生活中的所有

Điểm ngữ pháp này cũng không quá khó đúng không các bạn? Hãy cố gắng luyện tập nhiều để thông thạo cách dùng hai từ này nhé!

[elementor-template id=”20533″]

Tác giả

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top