fbpx

Câu Phản Vấn trong tiếng Trung – Trung tâm tiếng Trung You Can

Chào các bạn, hôm nay Trung tâm tiếng Trung You Can sẽ giới thiệu với các bạn một cấu trúc ngữ pháp khá giống với tiếng Việt. Cùng học tập và nâng cao tiếng trung với youcan ngay bài viết đưới đây nhé. Mời các bạn xem cách sử dụng cấu trúc này tại đây!

1. Khái niệm

Trong tiếng Trung, để nhấn mạnh khẳng định hoặc phủ định đối với những chuyện đã biết hoặc đã rõ, thường sẽ dùng câu phản vấn để chứng minh một việc nào đó hoặc phản bác người khác. Ý nghĩa và hình thức của câu phản vấn ngược với nhau, hình thức phủ định sẽ nhấn mạnh sự khẳng định; hình thức khẳng định sẽ nhấn mạnh sự phủ định. Ngoài mẫu câu quen thuộc “不是……?” (Không phải…sao?), câu phản vấn còn có những mẫu sau đây.

2. 没 + Động từ…吗?

– 这件事你听说过吗?

/Zhè jiàn shì nǐ méi tīng shuō guò ma?/

Bạn chưa nghe qua câu chuyện này sao?

– 你看见吗?他就在这儿。

/Nǐ méi kànjiàn ma? Tā jiù zài zhèr./

Bạn không nhìn thấy sao? Cậu ấy ở đây nè.

3. Dùng đại từ nghi vấn để hỏi

– 你不告诉我,我怎么知道呢? (Tôi không thể nào biết được.)

/Nǐ bù gàosù wǒ, wǒ zěnme zhīdào ne?/

Cậu không nói cho tôi biết thì làm sao tôi biết được?

– 她哪儿去过美国? (Cô ấy không có đi Mỹ.)

/Tā nǎr qù guò měiguó?/

Cô ấy làm gì mà đi Mỹ?

– 好朋友邀请我,我怎么能不去呢。 (Đương nhiên phải đi rồi.)

/Hǎo péngyǒu yāoqǐng wǒ, wǒ zěnme néng bù qù ne./

Bạn thân mời tôi, sao tôi có thể không đi được chứ.

– A:你不是不去吗?

/ Nǐ búshì bú qù ma?/

Không phải bạn không đi sao?

B:说我不去?

/Shéi shuō wǒ bù qù?/

Ai nói tôi không đi? (Tôi đương nhiên phải đi.)

– A:她去哪儿了?

/Tā qù nǎr le?/

Cô ấy đi đâu rồi?

B:知道她去哪儿了。 (Tôi không biết.)

/Shéi zhīdào tā qù nǎr le./

Ai mà biết cô ấy đi đâu chứ.

– A:你知道凯特去哪儿吗?

/Nǐ zhīdào Kǎitè qù nǎr ma?/

Bạn biết Kate đi đâu không?

B: 知道她去哪儿?我今天一天都没看见她。

/Shéi zhīdào tā qù nǎr? Wǒ jīntiān yìtiān dōu méi kànjiàn tā./

Ai biết cậu ấy đi đâu? Cả ngày hôm nay tôi không nhìn thấy cậu ấy.

– A:听说小雄去美国留过学?

/ Tīng shuō Xiǎoxióng qù měiguó liú guò xué?/

Nghe nói Tiểu Hùng từng du học ở Mỹ hả?

B:他哪里去美国留过学?

/Tā nǎlǐ qù Měiguó liú guò xué?/

Cậu ấy làm gì mà du học ở Mỹ?

Mọi người cố gắng luyện tập cùng YOUCAN nhiều vào nhé! Chúc các bạn học tập vui vẻ.
[elementor-template id=”20533″]

Scroll to Top