Hình thức số nhiều của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha

Cách sử dụng this, that, these và those
5 Tháng Một, 2018
Gia sư tiếng Tây Ban Nha cấp tốc tại TPHCM
6 Tháng Một, 2018

HÌNH THỨC SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ TRONG TIẾNG TÂY BAN NHA

Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can gửi đến các bạn yêu thích tiếng Tây Ban Nha bài học về hình thức số nhiều trong tiếng Tây Ban Nha.

Nếu một danh từ kết thúc là nguyên âm, chúng ta tạo ra hình thức số nhiều bằng cách thêm –s

libro: libros

(libro + s)

pluma: plumas

(pluma + s)

chico: chicos

(chico + s)

señora: señoras

(señora + s)

Những mạo từ xác định (el, la) cũng thay đổi hình thức số nhiều. Chúng trở thành “los” và “las”. Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can sẽ cùng bạn đi sâu về những mạo từ này ở bài học tiếp theo.

el libro: los libros

la pluma: las plumas

el chico: los chicos

la señora: las señoras

Nếu một danh từ kết thúc là một phụ âm, chúng ta thêm –es để tạo thành danh từ số nhiều.

el borrador: los borradores

(borrador + es)

la universidad: las universidades

(universidad + es)

el profesor: los profesores

(profesor + es)

la ciudad: las ciudades

(ciudad + es)

Nếu một danh từ kết thúc là -ión, thêm -es và bỏ đi phần dấu nhấn âm khi viết.

el avión: los aviones

la conversación: las conversaciones

la sección: las secciones

la televisión: las televisiones

Lưu ý

Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao “avión” không phải là giống cái. Nếu như các bạn có theo dõi những bài trước thì sẽ biết không phải tất cả danh từ kết thúc –ción và sión đều là giống cái.

Nếu danh từ kết thúc là -z, thêm -es và chuyển z thành c.

el lápiz: los lápices

la voz: las voces

el tapiz: los tapices

la actriz: las actrices

Khi danh từ số nhiều chỉ 2 hay nhiều hơn danh từ của giới tính khác nhau thì chúng ta sử dụng danh từ giống đực ở hình thức số nhiều.

2 perros + 6 perras = 8 perros (not perras)
1 gato + 8 gatas = 9 gatos (not gatas)

Một vài danh từ là “danh từ ghép” được hình thành bằng cách ghép 2 từ với nhau thành 1 từ.

 (Example: abre + latas = abrelatas / open + cans = can opener)

Những danh từ ghép luôn là hình thức giống đực, và hình thức số nhiều sẽ được tạo thành bằng cách đổi “el” thành “los”

el abrelatas
los abrelatas

el paraguas
los paraguas

Mời các bạn cùng ôn lại những quy luật khi chuyển hình thức danh từ số nhiều

  • Nếu một danh từ kết thúc là 1 nguyên âm thì thêm -s.
  • Nếu một danh từ kết thúc là phụ âm thì thêm -es.
  • Nếu một danh từ kết thúc là -z, chuyển z thành c và thêm -es.
  • Nếu một danh từ kết thúc là ión, bỏ dấu nhấn âm và thêm -es.
  • Nếu danh từ chỉ một nhóm thì sử dụng giống đực.
  • Đối với danh từ ghép thì đổi “el” thành “los”.

Các bạn yêu thích tiếng Tây Ban Nha có thể tìm hiểu thêm thông tin về khóa học tiếng Tây Ban Nha tại Sài Gòn và trung tâm dạy tiếng Tây Ban Nha tại TPHCM.

nextĐăng ký ngay

logo you canNGOẠI NGỮ YOU CAN

Địa chỉ: Số 36/10 Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Email: customercare@youcan.edu.vn

Hotline: 0948 969 063/ 0979 614 063

Show Buttons
Hide Buttons