Khóa Học Tiếng Anh

2,400,000 6,850,000 

Mã: N/A Danh mục:
Tên Khóa Học

Tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh giao tiếp, Luyện thi TOEIC

Tên Cấp Độ / Tín Chỉ

Căn bản, Giao tiếp 1, Giao tiếp 2, Giao tiếp 3, Giao tiếp 4, Giao tiếp 5, Giao tiếp 6, Giao tiếp 7, Giao tiếp 8, Toeic 350+, Toeic 450+, Toeic 550+, Toeic 650+, Toeic 750+

Hình Thức Học

CS1 – Bình Thạnh – Tp.HCM, CS2 – Quận 10 – Tp.HCM, Online – trực tuyến

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top