fbpx

Khóa Học Tiếng TBN

Liên hệ

SKU: N/A Category:
Tên Khóa Học

Tiếng TBN giao tiếp – Giáo viên VN, Tiếng TBN giao tiếp – Giáo viên bản xứ

Tên Cấp Độ / Tín Chỉ

Sơ cấp A1.1, Sơ cấp A1.2, Sơ cấp A2.1, Sơ cấp A2.2, Sơ cấp A2.3

Hình Thức Học

CS1 – Bình Thạnh – Tp.HCM, CS2 – Quận 10 – Tp.HCM, Online – trực tuyến

Scroll to Top