fbpx

Khóa Học Tiếng Hàn

2,800,000 6,850,000 

SKU: N/A Category:
Tên Khóa Học

Tiếng Hàn Giao Tiếp

Tên Cấp Độ / Tín Chỉ

Sơ Cấp 1, Sơ Cấp 2, Trung Cấp 3, Trung Cấp 4, Cao Cấp 5, Cao Cấp 6, Tinh Thông 7, Tinh Thông 8

Hình Thức Học

CS1 – Bình Thạnh – Tp.HCM, CS2 – Quận 10 – Tp.HCM, Online – trực tuyến

Scroll to Top