Khóa Học Tiếng Trung

1,850,000 6,950,000 

Mã: N/A Danh mục:
Tên Ngoại Ngữ

Tiếng Trung Phổ Thông, Tiếng Trung Phồn Thể

Tên Khóa Học

Tiếng Trung Giao Tiếp, Tiếng Trung Thiếu Nhi, Luyện thi HSK, Luyện thi TOCFL

Tên Cấp Độ / Tín Chỉ

Sơ Cấp 1, Sơ Cấp 2, Trung Cấp 3, Trung Cấp 4, Cao Cấp 5, Cao Cấp 6, Tinh Thông 7, Tinh Thông 8, Giai Đoạn 1, Giai Đoạn 2, Giai Đoạn 3, Giai Đoạn 4, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6, A2, B1, B2, C1

Hình Thức Học

CS1 – Bình Thạnh – Tp.HCM, CS2 – Quận 10 – Tp.HCM, Online – trực tuyến

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top