fbpx

So Sánh Bổ Ngữ Khả Năng và Bổ Ngữ Mức Độ trong tiếng Trung

Các bạn có để ý trong những điểm ngữ pháp về Bổ ngữ mà chúng ta đã học, Bổ ngữ khả năngBổ ngữ mức độ đều có chữ trong tiếng Trung. Vậy làm sao để phân biệt hai loại bổ ngữ này, chúng ta cùng xem nhé!

1. So sánh Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ mức độ trong tiếng Trung

Bổ ngữ khả năng biểu thị kết quả có thể thực hiện, còn Bổ ngữ chỉ mức độ biểu thị kết quả đã thực hiện xong

Trọng âm của Bổ ngữ khả năng sẽ nằm ở động từ; còn trọng âm của Bổ ngữ chỉ mức độ được đặt trên chính bổ ngữ mức độ. Ví dụ:

– 他得好这个节目。 (Bổ ngữ chỉ khả năng, có thể nhưng không có kết quả)

/Tā yǎn de hǎo zhè ge jiémù./

Anh ấy có thể diễn tốt tiết mục này.

– 这个节目他演得‘好。 (Bổ ngữ chỉ mức độ, đánh giá và khen ngợi, đã có kết quả)

/Zhè ge jiémù tā yǎn de hǎo./

Tiết mục này anh ấy diễn tốt.

– 她得好这个音。

/Tā de hǎo zhè ge yīn./

Cô ấy có thể đọc được âm này.

– 这个音她发得

/Zhè ge yīn tā fā de hǎo./

Cô ấy đọc tốt âm này.

2. Thể phủ định không giống nhau

Ví dụ:

– 这个节目她担心演不好。 (Bổ ngữ khả năng)

/Zhè ge jiémù tā dānxīn yǎn bu hǎo./

Cô ấy lo tiết mục này diễn không được tốt.

– 这个节目她演得不好。 (Bổ ngữ chỉ mức độ)

/Zhè ge jiémù tā yǎn de bu hǎo./

Tiết mục này cô ấy diễn không tốt.

– 这个音很难,她担心发不好。 (Bổ ngữ khả năng)

/Zhè ge yīn hěn nán, tā dānxīn fā bu hǎo./

Âm này rất khó, cô ấy lo đọc không được.

– 这个音她发得不好。 (Bổ ngữ chỉ mức độ)

/Zhè ge yīn tā fā de bù hǎo./

Cô ấy đọc không tốt âm này.

3. Hình thức của câu hỏi chính phản không giống nhau

Ví dụ:

– 这个节目她演得好演不好? (Bổ ngữ khả năng)

/Zhè ge jiémù tā yǎn de hǎo yǎn bù hǎo?/

Cô ấy có thể diễn tốt tiết mục này được không?

– 这个节目她演得好不好? (Bổ ngữ chỉ mức độ)

/Zhè ge jiémù tā yǎn de hǎo bù hǎo?/

Tiết mục này cô ấy diễn tốt không?

– 这个音她发得好发不好? (Bổ ngữ khả năng)

/Zhè ge yīn tā fā de hǎo fā bù hǎo?/

Cô ấy có thể phát âm được chữ này không?

– 这个音她发得好不好? (Bổ ngữ chỉ mức độ)

/Zhè ge yīn tā fā de hǎo bù hǎo?/

Cô ấy phát âm chữ này có tốt không?

4. Bổ ngữ khả năng có thể mang theo tân ngữ, Bổ ngữ chỉ mức độ thì không thể

Ví dụ:

– 他演得好这个节目

/Tā yǎn de hǎo zhè ge jiémù./

Anh ấy có thể diễn tốt tiết mục này.

Không thể nói: 他演得不好这个节目。 (X)

– 她发得好这个音

/Tā fā de hǎo zhè ge yīn./

Cô ấy có thể phát âm được âm này.

Không thể nói: 她发得不好这个音。 (X)

Trên đây là sự so sánh trong chương trình tiếng trung cơ bản youcan giúp bạn hiểu sự khác nhau của Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ kết quả? Cố gắng luyện tập thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. 

[elementor-template id=”20533″]

Scroll to Top