fbpx

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha Phần I

Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can mời các bạn cùng tìm hiểu về Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha; đây là một điểm văn phạm cốt lõi đối với các bạn. Tính từ là một thành phần rất quan trọng khi chúng ta học tiếng Tây Ban Nha. Hôm nay ngoại ngữ You Can sẽ cùng các bạn chinh phục mảng tính từ trong tiếng Tây Ban Nha. 

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha 

1/ Định nghĩa

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha nói riêng và tính từ nói chung là từ thường được sử dụng để miêu tả. Hầu hết các tính từ thì thường dùng để miêu tả một danh từ hoặc phân biệt danh từ đó với các chủ thể tương tự. Ví dụ, một tính từ có thể mô tả màu sắc của một chủ thể.

cây bút màu đỏ
cây bút màu xanh

Trong tiếng Tây Ban Nha, hầu hết các tính từ đều thay đổi hình thức phụ thuộc vào từ mà nó bổ nghĩa là giống đực hay giống cái. Các bạn có thể xem lại bài giống của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha đã được trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can biên soạn trong bài trước.

Lưu ý sự khác biệt giữa “ cậu con trai cao” và “cô gái cao”.

el chico alto
la chica alta

2/ Tính từ số ít và số nhiều

Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha
Tính từ trong tiếng Tây Ban Nha

Các tính từ cũng thay đổi dựa vào từ nó bổ nghĩa là số ít hay số nhiều. Lưu ý sự khác biệt giữa “cậu con trai cao” và “những cậu con trai cao”; “ cô gái cao” và “những cô gái cao”.

el chico alto
los chicos altos

la chica alta
las chicas altas

Có rất nhiều tính từ phổ biến kết thúc là –o. Những tính từ này có 4 hình thức. Những từ bên dưới đều có nghĩa là “cao”.

alto
alta
altos
altas

3/ Chia tính từ theo giống của danh từ

Hình thức chính xác của tính từ phụ thuộc vào danh từ mà nó bổ nghĩa. Đó là danh từ chỉ giống đực hoặc danh từ giống cái? Số ít hay số nhiều?

libro rojo: cuốn sách màu đỏ
pluma roja: cây bút màu đỏ
libros rojos: những cuốn sách màu đỏ
plumas rojas: những cây bút màu đỏ

Lưu ý những danh từ có hình thức kết thúc như thế nào thì tính từ đi chung sẽ kết thúc giống như vậy.

libro rojo
pluma roja
libros rojos
plumas rojas

Những tính từ kết thúc là -e

Những tính từ kết thúc là –e cũng thay đổi hình thức số ít hay số nhiều. Để tạo thành hình thức số nhiều của những tính từ này chỉ đơn giản là thêm –s vào cuối.

la chica inteligente
las chicas inteligentes

Tuy nhiên, những tính từ kết thúc là –e thì không thay đổi hình thức cho giống đực hoặc giống cái.

la chica inteligente
el chico inteligente

las chicas inteligentes
los chicos inteligentes

Tính từ kết thúc là phụ âm

Tương tự như vậy, hầu hết các tính từ trong tiếng Tây Ban Nha kết thúc là một phụ âm sẽ đổi hình thức số ít hay số nhiều, nhưng không đổi hình thức theo danh từ giống đực hoặc giống cái. Để tạo thành hình thức số nhiều cho những tính từ này chỉ cần thêm –es.

la chica popular
el chico popular

las chicas populares
los chicos populares

4/ Đuôi của tính từ 

Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can mời các bạn cùng ôn lại về tính từ trong tiếng Tây Ban Nha – Phần I nhé.

1. Tính từ kết thúc là –o có 4 hình thức như: alto, alta, altos, altas.
2. Tính từ kết thúc là –e có 2 hình thức như: inteligente, inteligentes.
3. Hầu hết các tính từ kết thúc là 1 phụ âm có 2 hình thức như: popular, populares (hình thức số nhiều được tạo thành bằng cách thêm –es vào cuối)

Xem thêm: Cách hỏi đường trong tiếng Tây Ban Nha

Scroll to Top