fbpx

Bổ Ngữ Chỉ Mức Độ trong tiếng Trung (tiếp theo)

Hôm trước chúng ta đã được làm quen với Bổ ngữ chỉ mức độ kết hợp với tính từ. Hôm nay Trung tâm You Can hướng dẫn các bạn học thêm một cách sử dụng nữa của Bổ ngữ này nhé!

1. Cấu trúc câu

Động từ + + cụm động từ/cụm chủ vị

Cụm động từ hoặc cụm chủ vị trong tiếng Trung cũng có thể dùng nối tiếp với 得  [de] để làm bổ ngữ chỉ mức độ cho động từ, mô tả trạng thái của động tác hoặc vật tiếp nhận động tác.

– 他感动不知道该说什么好。

/Tā gǎndòng de bù zhīdào gāi shuō shénme hǎo./

Anh ấy cảm động đến mức không biết nên nói gì.

– 我们高兴跳啊,唱啊。

/Wǒmen gāoxìng de tiào a, chàng a./

Chúng tôi vui mừng đến mức nhảy, hát.

– 他玩电脑玩忘了吃饭。

/Tā wán diànnǎo wán de wàngle chīfàn./

Nó chơi vi tính đến mức quên cả ăn cơm.

>>> Đọc tiếp bài: Bổ Ngữ Kết Quả Với Các Từ “在 [Zài], 着 [Zháo], 好 [Hǎo], 成 [Chéng]”

– 她气大叫起来。

/Tā qì de dà jiào qǐlái./

Cô ấy tức đến la lớn lên.

– 她走路走脚底板都肿起来了。

/Tā zǒulù zǒu de jiǎodǐ bǎn dōu zhǒng qǐlái le./

Cậu ấy đi bộ đến mức bàn chân sưng cả lên.

– 他难过说不出话来。

/Tā nánguò de shuō bu chū huà lái./

Cậu ta buồn đến mức nói không nên lời.

– 小朋友们都被她吓哭起来。

/Xiǎopéngyǒumen dōu bèi tā xià de kū qǐlái./

Bọn trẻ bị cô ấy dọa đến khóc thành tiếng.

2. Lưu ý

Giữa động từ và tính từ, cụm động từ hoặc cụm chủ vị bắt buộc phải có chữ 得 [de] để biểu thị mức độ/trạng thái của động tác.

着急不找到该怎么办

/zháojí de bù zhǎodào gāi zěnme bàn/

Gấp đến mức không biết phải làm thế nào

担心不知道问谁好

/dānxīn de bù zhīdào wèn shéi hǎo/

Lo lắng đến mức không biết hỏi ai mới được

遗憾不知道说什么好

/yíhàn de bù zhīdào shuō shénme hǎo/

Tiếc nuối đến mức không biết nói gì

难过不知道跟谁诉苦

/nánguò de bù zhīdào gēn shéi sùkǔ/

Buồn đến mức không biết kể khổ với ai

Các bạn đã quen với Bổ ngữ chỉ mức độ chưa? Hãy cố gắng luyện tập nhiều và đọc thêm từ điển tiếng trung tốt để quen với cách sử dụng của điểm ngữ pháp này nhé!

[elementor-template id=”20533″]

Scroll to Top