fbpx

Cách sử dụng của これ、それ、あれ、この、その、あの trong tiếng Nhật

Các bạn mới bắt đầu học tiếng nhật hay bị nhầm lẫn và mơ hồ về cách sử dụng của これ、それ、あれ、この、その、あの. Dưới đây là giải thích và phân tích giúp các bạn có thể nắm chính xác cách sử dụng để tránh nhầm lẫn.

Phân biệt +これ それ あれ

1. これ : Cái này.sử dụng khi sự vật sự việc ở gần người nói và xa người nghe.
VD : これはわたしのかばんです。
Đây là cái cặp của tôi.

2. それ : Cái đó.sử dụng khi sự vật sự việc ở gần người nghe và xa người nói.
VD : それはあなたのかさですか。
Đó có phải là ô của bạn không.

3. あれ : Cái kia.sử dụng khi sự vật sự viêc ở xa cả người nói và người nghe.
VD : あれはナムさんのくるまです。
Kia là xe ô tô của bạn Nam.

Phân biệt この その あの :

Cũng giống như これ それ あれ thì この その あの cũng sử dụng để phân biệt khoảng cách của sự vật sự việc đối với người nói và người nghe.Nhưng sau この その あの bắt buộc phải đi kèm 1 danh từ.

VD : このほんはわたしのです。
Quyển sách này của tôi.

そのえんぴつはあなたのですか。
Cái bút chì đó của bạn phải không.

あのひとはだれですか。
Người kia là ai vậy.

これ、それ、あれ、この、その、あの được sử dụng hàng ngày trong cuộc sống Nhật Bản. Nhật Ngữ You Can hy vọng các bạn đọc hiểu rõ và nắm vững cách sử dụng để có thể nói tiếng nhật một cách trôi chảy nhất.

>>> Đọc thêm: Tự động từ và tha động từ trong tiếng Nhật

Scroll to Top