Cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha

Cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha là kiến thức vô cùng hữu ích và thân thuộc để các bạn sử dụng trong khi giao tiếp bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách để sử dụng cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha. Hy vọng kiến thức hôm nay sẽ hỗ trợ các bạn học tiếng Tây Ban Nha tốt hơn.

1. Cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha

Phân loại

Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha được phân thành hai cấu trúc so sánh. Đó là:

– Cấu trúc so sánh hơn

– Cấu trúc so sánh nhất

2. Tìm hiểu về cấu trúc so sánh hơn

Cách sử dụng

Cấu trúc so sánh hơn dùng để so sánh tính chất hơn kém giữa hai sự vật, sự việc, động vật và con người. Ngoài ra cấu trúc so sánh trong tiếng tiếng Tây Ban Nha thướng xuất hiện trong giao tiếp.

Cấu trúc

Khẳng định

Đối tượng A+ động từ + más + Tính từ + que + Đối tượng B

Phủ định

Đối tượng A+ động từ + menos +Tính từ + que + Đối tượng B

Lưu ý

1. Tính từ chắc chắn phải chia theo giới tính và số lượng của chủ thể A

2. Chủ thể B trong câu so sánh hơn phải là đại từ nhân xưng hoặc cụm danh từ

Ví dụ:

– El metro se mueve menos rápidamente que el carro

Tàu điện ngầm di chuyển chậm hơn xe hơi

– El gato es menos inteligente que el perro

Con mèo thì kém thông minh hơn con chó

3. Cấu trúc so sánh nhất

Cách sử dụng

Cấu trúc so sánh nhất được dùng để nhấn mạnh tính chất của đối tượng so với môi trường xung quanh. Đây cũng là cấu trúc câu vô cùng hữu ích cho các bạn học tiếng Tây Ban Nha sử dụng.

Cấu trúc

Khẳng định

Chủ thể + động từ + mạo từ (el, la, los, las) + más + Tính từ

Phủ định

Chủ thể + động từ + mạo từ (el, la, los, las) + menos + Tính từ

Lưu ý

1. Phải xác định mạo từ (El, la, los, las) theo giới tính và số lượng của chủ thể

2. Từ Más đều có nghĩa là hơn và nhất cho nên có thể dùng theo 2 cách:

– Más bonito que – Đẹp hơn

– El más bonito – Đẹp nhất

3. Cấu trúc so sánh nhất cho phép thêm danh từ vào giữa mạo từ El và tính từ

4. Không cần thêm hậu tố vào tính từ ngắn trong so sánh nhất trừ khi là trường hợp đặc biệt

 

Một số tính từ đặc biệt

Cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha có một số tính từ đặc biệt không theo nguyên tắc. Các bạn cần học thuộc để sử dụng cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha cho đúng nhé.

Cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha
Tính từ đặc biệt trong cấu trúc so sánh trong tiếng Tây Ban Nha

>>> Đọc thêm:  Những mẫu câu tiếng Tây Ban Nha khi đi du lịch

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top