fbpx

Lặp Lại Động Từ trong tiếng Trung

Trong tiếng Trung, khi biểu đạt động tác xảy ra trong thời gian ngắn hoặc động tác mang tính chất thử, chúng ta sẽ dùng hình thức trùng điệp của động từ: Động từ + động từ. Mời các bạn xem qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Nội dung chính:

1. Khái niệm

Động từ trùng điệp thông thường phải đọc thanh nhẹ, khi sử dụng hình thức này, ngữ khí khi nói thể hiện sự thoải mái, khách sáo, tùy thích, thông thường dùng trong văn nói.

Hình thức trùng điệp của động từ đơn âm tiết:  “AA” hoặc “AA /A yi A/”.

Hình thức trùng điệp của động từ song âm tiết:  “ABAB”, ở giữa không thể thêm “ [yi]”. Ví dụ:

Hình thức AA Hình thức AA Hình thức ABAB
看看 /kàn kan/ (xem xem) 看 /kàn yi kàn/ 休息休息 /xiūxi xiūxi/ (nghỉ ngơi một lát)
听听 /tīng ting/ (nghe xem) 听 /tīng yi tīng/ 复习复习 /fùxí fùxi/ (ôn tập một lát)
说说 /shuō shuo/ (nói xem) 说 /shuō yi shuō/ 预习预习 /yùxí yùxi/ (chuẩn bị bài trước một ít)

– 你看看这本小说怎么样?

/Nǐ kàn kan zhè běn xiǎoshuō zěnme yàng?/

Bạn xem xem quyển tiểu thuyết này như thế nào?

– 你听听这段对话是什么意思?

/Nǐ tīng ting zhè duàn duìhuà shì shénme yìsi?/

Anh nghe xem đoạn hội thoại này nghĩa là gì?

– 你说说咱们现在要怎么办呢?

/Nǐ shuō shuo zánmen xiànzài yào zěnme bàn ne?/

Cậu nói xem bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?

Xem thêm: Tính từ trùng điệp trong tiếng Trung

2. Lưu ý

Nếu như động tác mà động từ biểu thị đã hoàn thành hoặc xảy ra rồi, lúc này hình thức trùng điệp: “A + 了 + A” và “AB + 了 + AB

Ví dụ:

A + + A AB + + AB
看看 –> 看看 /kàn le kàn/ 复习复习 –> 复习复习 /fùxí le fùxí/
听听 –> 听听 /tīng le tīng/ 预习预习 –> 预习预习 /yùxí le yùxí/


Các động từ không biểu thị hành động như “”… không thể trùng điệp được. Động từ biểu thị động tác đang diễn ra cũng không thể

Không thể nói: 正在看看书呢。(Tôi đang đọc sách.)

Biểu thị hai hành động cùng diễn ra một lúc cũng không thể dùng hình thức trùng điệp của động từ

Không thể nói: 一边吃吃饭,一边看看电视。(Tôi vừa ăn cơm vừa xem TV.)

Động từ làm định ngữ không thể trùng điệp

Không thể nói:试试的那件毛衣挺合适的。 (Cái áo len mà bạn thử khá hợp đó.)

Xem thêm: Khóa học tiếng Trung online

Hy vọng thông qua chia sẻ cách tự học tiếng trung trong bài viết này của YouCan, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Động từ trùng điệp , và biết cách ứng dụng vào thực tế.

Scroll to Top