fbpx

Ngữ Pháp Minna Bài 22 – Ngoại Ngữ You Can

Chúng ta lại cùng nhau gặp nhau trong chuyên mục ngữ pháp N5. Và để tiếp nối chuỗi chương trình học N5 thì hôm nay Ngoại Ngữ You Can sẽ gửi đến bạn ngữ pháp Minna bài 22. Đây là một bài ngữ pháp rất quan trọng liên quan đến mệnh đồ bổ nghĩa. Ngữ pháp này xuất hiện rất nhiều trong hầu hết các đề thi N5. Chính vì thế bạn hãy nắm thật vững nó nhé.

Ngữ Pháp Minna Bài 22 – Ngoại Ngữ You Can

1. Mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ.

Cách dùng : được dùng trong nhiều kiểu câu khác nhau như dưới đây.

Ví dụ : これは田中さんが住んでいたいえです。(Đây là ngôi nhà anh Tanaka đã ở.

田中さんが住んでいたいえはふるいです。(Ngôi nhà mà anh Tanaka đã ở rất cũ)

田中さんが住んでいたいえをかいました。(Tôi đã mua ngôi nhà mà anh Tanaka đã ở)

田中さんが住んでいたいえがすきです。(Tôi thích ngôi nhà mà anh Tanaka đã ở)

田中さんが住んでいたいえにいぬがいました。(Ở ngôi nhà mà anh Tanaka đã ở có một con chó)

 

2. Động từ thể nguyên dạng じかん/やくそく/ようじ。

Cách dùng : dùng khi muốn thể hiện một cuộc hẹn/một lời hứa/việc phải làm.

Ví dụ : 毎日忙しくて、テレビを見るじかんがありません。(Ngày nào cũng bận, không có thời gian xem Tivi)

かのじょにあうやくそくがあります。(Tôi có cuộc hẹn gặp mặt cô ấy)

午後は銀行へいくようじがあります。(Buổi chiều tôi có việc phải đi đến ngân hàng)

 

3. Động từ thểます bỏます thêm ましょうか。

Ý nghĩa : chúng ta hãy ~

Cách dùng : dùng khi muốn biểu hiện đề nghĩ cả người nói và người nghe cùng nhau làm việc gì đó.

Ví dụ : この部屋、きょう見ることができますか。(Tôi có thể xem căn phòng này ngày hôm nay được không)

はい、今からいきましょうか。(Vâng, chúng ta đi ngay bây giờ nhé)

>>>Xem thêm: Ngữ pháp Minna Bài 23 – Ngoại Ngữ You Can
[elementor-template id=”20533″]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top