fbpx

Ngữ Pháp Minna Bài 45 – Ngoại Ngữ You Can – Tầm Nhìn Việt

Hôm nay Ngoại Ngữ You Can – Tầm Nhìn Việt sẽ giới thiệu cho các bạn bài Ngữ Pháp Minna bài 45.  Chúng ta cùng nhau học thật tốt để hoàn thành chặng đường 50 bài Minna No Nihongo nào. You Can sẽ luôn hỗ trợ bạn hết mình để bạn có thể gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập.

Ngữ Pháp Minna Bài 45 – Ngoại Ngữ You Can – Tầm Nhìn Việt

1. 場合(ばあい)は、~

Động từ nguyên dạng + ばあいは,~
Động từ thể ない/た + ばあいは,~
Tính từ đuôi い + ばあいは,~
Tính từ đuôi な + ばあいは,~
Danh từ の + ばあいは,~

Nghĩa : trong trường hợp ~

Cách dùng : khi muốn nói về một giả định nào đó và vế sau sẽ là phương thức giải quyết cho trường hợp hợp gải định đó.

Ví dụ : かいぎにまにあわない場合は、電話してください。

Trong trường hợp không kịp giờ họp thì hãy gọi cho tôi.

足のちょうしがわるい場合は、このくすりを飲んでください。

Trường hợp tình trạng của chân trở nên xấu thì hãy uống thuốc này.

パスポートをなくした場合は、すぐにこうばんへ来て言ってください。

Trong trường hợp mất hộ chiếu thì hãy đến ngay đồn công an và báo.

 

2. Thể thông thường のに~

Nghĩa : thế mà/vậy mà.

Cách dùng : khi mệnh đề sau biểu thị một kết quả trái ngược so với kết quả được dự đoán ở mệnh đề trước.

Ví dụ : 今日は日曜日なのに、会社へ行かなければなりません。

Hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn phải đến công ty.

やくそくをしたのに、彼女は来ませんでした。

Hẹn cô ấy rồi vậy mà cô ấy không đến.

>>>Xem thêm: Ngữ Pháp Minna Bài 46 – Ngoại Ngữ You Can – Tầm Nhìn Việt.
[elementor-template id=”20533″]

Scroll to Top