Các ký hiệu đặc biệt trong tiếng Nhật – Tầm Nhìn Việt

Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới. Tuy nhiên không phải vì khó mà làm nao lòng tất cả mọi người. Đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam. Bằng chứng là ở Việt Nam số bạn trẻ sử dụng tiếng Nhật rất nhiều. Đây là một cơ hội lớn để giúp các bạn trẻ có được thu nhập cao. Nếu bạn đã và đang học tiếng Nhật thì hãy cho Tầm Nhìn Việt biết tiếng Nhật như thế nào? Và đã có bao giờ bạn tự hỏi các ký tự hỏi các ký tự đặc biệt mà chúng ta thường thấy; nó sẽ được đọc như thế nào trong tiếng Nhật. Vậy hôm nay hãy cùng Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt tìm hiểu chủ đề các ký tự đặc biệt trong tiếng Nhật

>>>Xem thêm: Làm sao để học tiếng Nhật tốt nhất từ con số 0 – Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt

Các ký tự đặc biệt trong tiếng Nhật

1`くてん
2ピリオド
3とうてん
4カンマ
5なかてん
6ぎもんふ
7かんたんふ
8コロン
9セミコロン
10_したせん(アンダーライン)
11なかせん(ダッシュ、ハイフン)
12/スラッシュ
13なみせん、なみけい
14プラス
15マイナス
16()カッコ、小カッコ
17{}中カッコ
18[]大カッコ
19「」かぎカッコ
20〔〕きっこうカッコ
21〈〉山カッコ
22ほしじるし
23米印
24アンパサンド
25^アクサンシルコンフレクス
26パーセント
27ナンバー、シャープ
28アットマーク
29より小さい
30より大きい
313てんリーダ

>>>Xem thêm: Luyện thi JLPT ở đâu tại TPHCM

[elementor-template id=”20533″]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top