fbpx

Cách sử dụng Will, be going to, present continuous

Chúng ta sử dụng những hình thức khác nhau của động từ để nói về kế hoạch/ dự định trong tương lai như: will, be going to, và present continuous. Những động từ này được chia phù hợp với loại dự định của chúng ta.

Cách sử dụng Will, be going to, present continuous

Rất nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn và không biết khi nào sử dụng Will, be going to, present continuous. Hãy cùng xem qua những điểm dưới đây để phân biệt nhé.

Present continuous

1.  Cách sử dụng Will

Chúng ta sử dụng will để nói về quyết định được hình thành ngay thời điểm nói.

Vd:

 • I forgot to phone my mom. I’ll do it after dinner.
 • Người này quyết định gọi cho mẹ của ảnh ta khi đang nói chuyện với một người bạn và anh ta đã không có kế hoặc trước thời điểm nói.
 • I can’t decide what to wear tonight. I know. I’ll wear my black dress.
 • There’s no milk in the fridge. I’ll buy some when I go to the shops.

2. Cách dùng be going to

Chúng ta sử dụng going to để nói về những kế hoạch đã được quyết định trước thời điểm nói

 • I’m going to phone my mum after dinner. I told her I’d call at 8 o’clock.
 • Anh ấy quyết định gọi điện cho mẹ trước khi anh ấy nói, nghĩa là anh đấy đã có kế hoạch trước đó.
 • I’m going to wear my black dress tonight. I need to pick it up from the cleaners.
 • I know there’s no milk. I’m going to get some. It’s on my shopping list.

3. Cách dùng Present continuous – Hiện tại tiếp diễn

Chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về những kế hoạch trong tương lai. Chúng ta thường sử dụng thì này khi nói về kế hoạch dự kiến đã được sắp xếp – thường thì kế hoạch này có hơn 1 người và có thời gian, địa điểm cụ thể.

 • I’m meeting Jane at 8 o’clock on Saturday.
 • We’re having a party next Saturday. Would you like to come?
 • Are you doing anything interesting this weekend?

Chúng ta cũng thường sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để hỏi ai đó về kế hoạch hoặc dự kiến của họ.

Scroll to Top