fbpx

Cấu Trúc Câu “越来越…… [yuè lái yuè…]” Và “越……越…… [yuè…yuè…]” trong tiếng Trung

Hôm nay Ngoại ngữ You Can sẽ giới thiệu với các bạn một cấu trúc câu khác trong tiếng Trung, thể hiện sự thay đổi của sự vật. Chúng ta cùng xem qua nhé!

1. 越来越…… [yuè lái yuè…] biểu thị trình độ/mức độ của sự vật thay đổi theo sự phát triển của thời gian

– 生词越来越多。

/Shēngcí yuè lái yuè duō./

Từ mới càng ngày càng nhiều.

– 年轻人越来越会打扮了。

/Niánqīng rén yuè lái yuè huì dǎbàn le./

Giới trẻ càng lúc càng biết trang điểm.

– 学习中文的人越来越多。

/Xuéxí Zhōngwén de rén yuè lái yuè duō./

Người học tiếng Trung càng lúc càng nhiều.

– 我们的国家越来越繁荣,人民的生活越来越富裕。

/Wǒmen de guójiā yuè lái yuè fánróng, rénmín de shēnghuó yuè lái yuè fùyù./

Đất nước của chúng ta càng lúc càng phồn vinh, cuộc sống của người dân càng lúc càng sung túc.

– 城市的汽车越来越多了,城市的交通情况越来越拥挤了。

/Chéngshì de qìchē yuè lái yuè duō le, chéngshì de jiāotōng qíngkuàng yuè lái yuè yǒngjǐ le./

Xe hơi trong thành phố càng ngày càng nhiều, tình hình giao thông trong thành phố càng ngày càng tắc nghẽn.

Xem thêm: Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu

2. ………… [y…y…] biểu thị trình độ / mức độ thay đổi theo sự thay đổi của điều kiện

– 目标接近,困难多。

/Mùbiāo yuè jiējìn, kùnnán yuè duō./

Mục tiêu càng gần, khó khăn càng nhiều.

– 汉语难,也有意思。

/Hànyǔ yuè xué yuè nán, yě yuè xué yuè yǒu yìsi./

Tiếng Hán càng học càng khó, cũng càng học càng có ý nghĩa.

– 你看,外边的雪大。

/Nǐ kàn, wàibian de xuě yuè xià yuè dà./

Cậu xem, bên ngoài tuyết càng rơi càng nhiều.

– 他的中文流利。

/Tā de Zhōngwén yuè shuō yuè liúlì./

Tiếng Trung của anh ấy càng nói càng lưu loát.

– 鸟儿高,终于消失在蓝天里。

/Niǎor yuè fēi yuè gāo, zhōngyú xiāoshī zài lántiān lǐ./

Chim càng bay càng cao, cuối cùng mất hút trên bầu trời xanh.

Xem thêm: Học tiếng Quảng Đông

3. “…………” đã mang nghĩa mức độ / trình độ cao. Do đó không thể có thêm phó từ chỉ mức độ vào để tu sức cho vị ngữ nữa

– 这本书我喜欢。

Zhè běn shū wǒ yuè kàn yuè xǐhuān./

Quyển sách này tôi càng xem càng thích.

Không thể nói: 这本书我越看越喜欢。

– 我的汉语越来流利了。

/Wǒ de hànyǔ yuè lái yuè liúlìle./

Tiếng Trung của tôi càng lúc càng trôi chảy.

Không thể nói: 我的汉语越来越流利了。

Xem thêm: Thông tin du học Trung Quốc

Cấu trúc câu này nằm trong giáo trình tiếng trung hiệu quả hoặc bộ Boya mới nhất năm 2023 ? Cố gắng luyện tập nhiều để dùng thành thạo cấu trúc mới này nhé, chúc các bạn học tập vui vẻ!

Scroll to Top