fbpx

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn

Mong muốn tạo cơ hội để làm việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Được phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp; cũng như cấp quản lý tại nhà hàng khách sạn phải đáp ứng cao nhất. Đó là  sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp với khách hàng. Khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn được thiết kế dành riêng cho nhân sự; đang làm việc trong lĩnh việc nhà hàng khách sạn.

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn - Ngoại ngữ You Can
Khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn tại Ngoại Ngữ You Can

– Giáo viên là người có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng khách sạn. Nhiều năm đào tạo tiếng Anh chuyên ngành.

– Chương trình học được thiết kế phù hợp với môi trường làm việc theo chuẩn nhà hàng khách sạn quốc tế.

– Hình thức học thực hành và tương tác thường xuyên. Giúp bài học không còn nhàm chán, học viên thuộc bài trên lớp.

– Kết thúc khóa học là buổi tham gia kỹ năng phỏng vấn và viết CV bằng tiếng Anh chỉ dành riêng cho học viên tại trung tâm.

– Học phí các khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn thuộc chương trình hỗ trợ học viên ngành nhà hàng khách sạn. 

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn - Ngoại ngữ You Can
Khóa học tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn

Chỉ với 2.5 tháng để tham gia khóa học tiếng anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn để tạo sự khác biệt tại nơi làm việc và mở rộng con đường thăng tiến của nhân sự ngành du lịch.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top