fbpx

Tổng hợp từ A đến Z từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

Hãy cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh về nhà bếp nào. Học tiếng Anh theo chủ đề là một cách học hiệu quả, cùng bắt đầu với 1 chủ đề quen thuộc nào.

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

Tổng hợp từ A đến Z từ vựng tiếng Anh về nhà bếp
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp
Tiếng Anh Phiên âm Nghĩa
toaster ˈtəʊstər máy nướng bánh mì
tin opener tɪn ˈoʊpənər dụng cụ mở đồ hộp
corkscrew ˈkɔːkskruː cái mở nút chai rượu
baking powder ˈbeɪkɪŋ ˈpaʊdər bột nở
potato masher pəˈteɪˌtoʊ ˈmæʃər dụng cụ nghiền khoai tây
mincer ˈmɪnsər máy băm thịt
cookbook ˈkʊkbʊk sách dạy nấu ăn
greaseproof paper ˌɡriːspruːf ˈpeɪpər giấy thấm dầu mỡ
whisk wɪsk dụng cụ đánh trứng
tray treɪ cái khay
napkin ˈnæpkɪn khăn ăn
kettle ˈketl ấm đun nước
apron ˈeɪprən tạp dề
dishwasher ˈdɪʃˌwɒʃ.əʳ máy rửa bát
dish drainer dɪʃ ˈdreɪn.əʳ kệ đựng bát
roasting pan ˈrəʊ.stɪŋ pæn chảo nướng (dùng nướng thức ăn trong lò
dishtowel dɪʃ taʊəl khăn lau bát đĩa
refrigerator rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.təʳ tủ lạnh
food container  fuːd  kənˈteɪnər hộp chứa thức ăn

pan

pæn chảo
bowl bəʊl chén, tô
colander ˈkʌl.ɪn.dəʳ cái rổ, có nhiều lỗ để thoát nước
paper towel ˈpeɪ.pəʳ taʊəl khăn giấy
sponge spʌndʒ bọt biển, xốp
coffee grinder ˈkɒf.i ˈgraɪn.dəʳ máy nghiền cà phê
cabinet ˈkæbɪnət tủ có ngăn
saucepan ˈsɔː.spæn cái xoang
lid lɪd nắp, vung
dishwashing liquid ˈdɪʃwɔʃɪŋ ˌlɪkwɪd nước rửa bát
cooker kʊkəʳ cái nồi
toque touk nón đầu bếp
steamer ˈstiː.məʳ rá để hấp
can opener kæn ˈəʊ.pən.əʳ cái mở đồ hộp
frying pan fraɪ.ɪŋ pæn chảo rán
bottle opener ˈbɒt.ļ ˈəʊ.pən.əʳ cái mở nắp chai
scouring pad skaʊəʳɪŋ pæd miếng cọ rửa
blender ˈblen.dəʳ máy xay sinh tố
pot pɒt hũ, vại, nồi to dài
casserole dish ˈkæs.ər.əʊl dɪʃ nồi hầm
canister ˈkæn.ɪ.stəʳ hộp nhỏ
toaster ˈtəʊ.stəʳ lò nướng bánh
Tổng hợp từ A đến Z từ vựng tiếng Anh về nhà bếp
Tổng hợp từ A đến Z từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

>>>Tìm hiểu thêm: Cách sử dụng thì quá khứ đơn (Simple past)

Tiếng Anh Phiên âm Nghĩa
freezer ˈfriː.zəʳ ngăn lạnh
ice tray aɪs treɪ khay đá
cabinet ˈkæb.ɪ.nət tủ nhiều ngăn
microwave oven ˈmaɪ.krəʊ.weɪv ˈʌv.ən lò vi sóng
mixing bowl mɪksɪŋ bəʊl bát to để trộn
food processor fuːd ˈprəʊ.ses.əʳ máy chế biến t hực phẩm
sink sɪŋk bồn rửa bát
dishes dɪʃiz bát đĩa
rolling pin ˈrəʊ.lɪŋ pɪn trục cán bột
cutting board ˈkʌt.ɪŋ bɔːd thớt
counter ˈkaʊn.təʳ bề mặt chỗ nấu ăn
teakettle tiːket.ļ ấm đun nước pha trà
burner ˈbɜː.nəʳ bếp
stove stəʊv bếp ga
coffee maker ˈkɔfi ˈmeɪkə máy pha cà phê
oven ˈʌv.ən lò hấp
broiler ˈbrɔɪ.ləʳ vỉ nướng
pot holder pɒt ˈhəʊl.dəʳ miếng lót nồi
timer ˈkɪtʃ.ən ˈtaɪ.məʳ đồng hồ để trong bếp
oven mitt ˈʌv.ən mɪt găng tay chống nóng (để nấu nướng)
jar dʒɑːʳ vại, bình, lọ
mixer ˈmɪk.səʳ máy trộn
chopstick ˈtʃɑːpstɪk Đũa
spoon spu:n Muỗng

Mong rằng những chia sẻ trên đây; sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích về từ vựng tiếng Anh về nhà bếp. Nếu có thắc mắc gì thêm, bạn có thể liên hệ bên dưới.

[elementor-template id=”20533″]

Scroll to Top