Từ vựng tiếng Anh chủ đề trang trại

Hôm nay hãy cùng Trung tâm tiếng Anh You Can tìm hiểu về loạt từ vựng tiếng Anh chủ đề trang trại vô cùng quen thuộc trong giao tiếp nhé. Vốn từ vựng tiếng Anh dưới đây sẽ rất hữu ích với các bạn học yêu thích những địa điểm như trang trại hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố New York

Bảng từ vựng tiếng Anh chủ đề trang trại

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trang trại
Từ vựng tiếng Anh chủ đề trang trại rất hữu ích cho các chuyến đi đến vùng đồng quê
Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Orchardˈɔː.tʃədVườn cây ăn quả
Fruit treefruːt triːCây ăn quả
Farmhouseˈfɑːm.haʊsNhà ở trang trại
Siloˈsaɪ.ləʊHầm ủ thức ăn cho vật nuôi
BarnbɑːnChuồng trâu bò, ngựa
Pastureˈpɑːs.tʃəʳBãi chăn thả
Farmerˈfɑː.məʳChủ trang trại
Barnyardˈbɑːn.jɑːdSân nuôi gà vịt quanh kho
FencefensHàng rào
ChickenˈchikənCon gà
DuckdəkCon vịt
Goosego͞osCon ngỗng
HenhěnGà mái
Roosterˈro͞ostərGà trống
SheepʃiːpCừu
Dairy cowˈdeə.ri kaʊBò sữa
PoultryˈpōltrēGia cầm ( gà, vịt,…)
CattleˈkatlGia súc ( bò, heo,…)
Livestockˈlaɪv.stɒkVật nuôi
(Bale of) hayheɪCỏ khô (đóng thành kiện)
Pitchforkˈpɪtʃ.fɔːkCái chĩa (để hất cỏ khô)
Tractorˈtræk.təʳMáy kéo
(wheat) FieldfiːldCánh đồng (lúa mì)
CombinekəmˈbaɪnMáy liên hợp
RowrəʊHàng, luống
Scarecrowˈskeə.krəʊBù nhìn
(herd of) Cattleˈkæt.ļ(một đàn) gia súc
Cowboyˈkaʊ.bɔɪChàng trai chăn bò
Cowgirlˈkaʊ.gɜːlCô gái chăn bò
HorseshɔːsizNgựa
CorralkəˈrɑːlRàn, bãi quây súc vật
TroughtrɒfMáng ăn

>>> Tìm hiểu thêm: Từ vựng tiếng Anh chủ đề âm nhạc – Ngoại ngữ You Can

[elementor-template id=”20533″]

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top