fbpx

Từ vựng tiếng Nhật về Máy Tính – Ngoại Ngữ You Can

Hôm nay Ngoại Ngữ You Can sẽ giới thiệu cho bạn chủ đề rất phổ biến trong cuộc sông hằng ngày. Đây là chủ đề Từ vựng tiếng Nhật về Máy Tính. Quả là thú vị phải không nào, vậy không nhanh chân đến với bài học hôm nay của trung tâm nhật ngữ.

Từ vựng tiếng Nhật về Máy Tính – Phần 1

Dưới đây là những từ vựng về máy tính mà khoá học tiếng Nhật cấp tốc đã giúp bạn soạn thảo:

 1. ノートパソコン Máy tính xách tay
 2. デスクトップパソコン Máy tính bàn
 3. タブレット型コンピューター Máy tính bảng
 4. パソコン Máy tính cá nhân
 5. 画面 Màn hình
 6. キーボード Bàn phím
 7. マウス Chuột
 8. モニター Phần màn hình
 9. プリンター Máy in
 10. 無線ルーター Router
 11. ケーブル Dây
 12. ハードドライブ ổ cứng
 13. スピーカー Loa
 14. パワーケーブル Cáp nguồn
 15. 電子メール Email/thư điện tử
 16. メールする Gửi email
 17. 電子メールを送る Gửi
 18. (パソコンの)メールアドレス Địa chỉ email
 19. ユーザー名 Tên người sử dụng
 20. パスワード Mật khẩu
 21. 返信する Trả lời
 22. 転送する Chuyển tiếp
 23. 新着メッセージ Thư mới
 24. 添付ファイル Tài liệu đính kèm
 25. (…を)コンセントにつなぐ Cắm điện
 26. (…を)コンセントから外す Rút điện
 27. (%sの)電源を入れる Bật
 28. (%sの)電源を切る Tắt
 29. 起動する Khởi động máy
 30. 電源を切る Tắt máy
 31. 再起動する Khởi động lại
 32. インターネット Internet
 33. ウェブサイト、ホームページ Trang web
 34. ブロードバンド Mang băng thông rộng
 35. インターネット接続サービス業者 ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)
 36. ファイアウォール Tưởng lửa
 37. ホスティングサーバー Dịch vụ thuê máy chủ
 38. 無線インターネット Không dây
 39. ダウンロードする Tải xuống

>>>Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật về Chính Trị – Ngoại Ngữ You Can

Từ vựng tiếng Nhật về Máy Tính - VVS
Từ vựng tiếng Nhật về Máy Tính – VVS

Tham khảo: Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề điện thoại

Từ vựng tiếng Nhật về Máy Tính – Phần 1

 1. インターネットを見て回る Truy cập internet
 2. ファイル Tệp tin
 3. フォルダ Thư mục
 4. 書類 Văn bản
 5. ハードウェア Phần cứng
 6. ソフトウェア Phần mềm
 7. ネットワーク Mạng lưới
 8. スクロールアップする、画面上方移動する Cuộn lên
 9. スクロールダウンする、画面下方移動する Cuộn xuống
 10. ログインする Đăng nhập
 11. ログオフする Đăng xuất
 12. スペースバー Phím cách
 13. ウイルス Vi rut
 14. ウイルス対策ソフト Phần mềm chống vi rut
 15. プロセッサ速度 Tốc độ xử lý
 16. メモリー Bộ nhớ
 17. ワープロ Chương trình xử lý văn bản
 18. データベース Cơ sở dữ liệu
 19. 表計算ソフト、スプレッドシート Bảng tính
 20. 印刷する In
 21. (…を)打ち込む Đánh máy
 22. 小文字 Chữ thường
 23. 大文字 Chữ in hoa
 24. パソコンを立ち上げる Khởi động, bật máy tính
 25. パソコンを再起動する Khởi động lại máy tính
 26. 元に戻す Bỏ hành động vừa làm
 27. 上に/ 下にスクロールする Cuộn (thanh cuộn) lên/ xuống
 28. 保存する Lưu lại
 29. パソコンを終了する Tắt máy tính
 30. キーボード操作(キー入力) Gõ phím (nhập dữ liệu)

Nếu bạn đang có nhu cầu Học tiếng Nhật N5 hiệu quả thì hãy liên hệ cho Ngoại Ngữ You Can để được tư vấn chi tiết nhé.

Scroll to Top