fbpx

Từ vựng tiếng Nhật về Quân Đội – Ngoại Ngữ You Can

Học từ vựng tiếng Nhật về Quân Đội cùng tiếng Nhật You Can nhé. Mở rộng vốn từ vựng tiếng Nhật để giao tiếp tự tin hơn. Đối với mỗi quốc gia Quân Đội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đọc ngay cùng trung tâm nhật ngữ nhé.

Từ vựng tiếng Nhật về Quân Đội – Phần 1

Trong tiếng Nhật giao tiếp, thường người ta ít đề cập đến chủ đề quân đội. Nhưng bạn cần phải biết những từ dưới đây vì nó là những từ thường xuyên gặp trên báo chí, truyền hình:

 1. 軍隊(ぐんたい):Quân đội
 2. 人民軍隊(じんみんぐんたい):Quân đội nhân dân
 3. 日本陸上自衛隊(にほんりくじょうじえいたい):Quân đội Nhật Bản
 4. 部隊(ぶたい):Bộ đội
 5. 派遣軍(はけんぐん):Quân viễn chinh
 6. 尉官(いかん)・官位(かんい):Quân hàm
 7. 民兵部隊(みんぺいぶたい):Bộ đội dân quân
 8. 海軍部隊(かいぐんぶたい):Bộ đội hải quân
 9. 空軍部隊(くうぐんぶたい):Bộ đội không quân
 10. 陸軍部隊(りくぐんぶたい):Bộ đội lục quân
 11. 駐留部隊(ちゅうりゅうぶたい):Bộ đội đóng quân
 12. 防空部隊(ぼうくうぶたい):Bộ đội phòng không
 13. 機動部隊(きどうぶたい):Bộ đội cơ động
 14. 機動隊(きどうたい):Cảnh sát cơ động
 15. 武装警官(ぶそうけいかん):Cảnh sát có vũ trang
 16. 海軍(かいぐん)・海兵(かいへい):Hải quân
 17. 水軍(すいぐん):Thuỷ quân
 18. げりら隊(たい):Đội du kích
 19. 戦車師団(せんしゃしだん):Sư đoàn chiến xa
 20. 歩兵(ほへい):Bộ binh

Tham khảo thêm thêm: Từ vựng tiếng Nhật về Chính Trị – Ngoại Ngữ You Can

Từ vựng tiếng Nhật về Quân Đội - VVS
Từ vựng tiếng Nhật về Quân Đội – VVS

Từ vựng tiếng Nhật về Quân Đội – Phần 2

 1. 歩兵師団(ほへいしだん):Sư đoàn bộ binh
 2. 米軍(べいぐん):Quân đội Mỹ
 3. 兵士(へいし):Binh sĩ
 4. 師団長(しだんちょう):Sư đoàn trưởng
 5. 中隊長(ちゅうたいちょう):Trung đội trưởng
 6. 百卒長(ひゃくそつちょう):Đại đội trưởng
 7. 少尉(しょうい):Thiếu uý
 8. 中尉(ちゅうい):Trung uý
 9. 少佐(しょうさ):Thiếu tá
 10. 中佐(ちゅうさ):Trung tá
 11. 大尉(たいい):Đại uý
 12. 大佐(たいさ):Đại tá
 13. 上級中将(じょうきゅうちゅうじょう):Thượng tướng
 14. 中将(ちゅうじょう):Trung tướng
 15. 少将(しょうしょう):Thiếu tướng
 16. 大将(たいしょう):Đại tướng
 17. 師団(しだん):Sư đoàn
 18. 師団長(しだんちょう):Sư đoàn trưởng
 19. 司令部(しれいぶ):Bộ tư lệnh
 20. 元帥(げんすい)・提督(ていとく):Đô đốc

Tìm hiểu thêm: Tiếng Nhật về hôn nhân

Bỏ túi những từ vựng tiếng Nhật về quân đội trên đây sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tiếng Nhật sắp tới. Ngoại Ngữ You Can chúc bạn sẽ sớm chinh phục được Nhật ngữ.

Scroll to Top