fbpx

Từ Vựng Tiếng Trung Về Trường Học

Từ vựng tiếng Trung về trường học là chủ đề giao tiếp, ngữ pháp khá rộng. Trong bài viết này, trung tâm Hán ngữ Ngoại Ngữ You Can sẽ giúp bạn tổng hợp những từ vựng thông dụng trong tiếng Hán giao tiếp về chủ đề trường học, nghề nghiệp, công việc trong trường, cùng với đó là một số ngữ pháp, câu giao tiếp ngắn gọn giúp bạn ghi nhớ lâu hơn, đạt điểm cao trong bài thi HSK. Cùng tìm ngay nhé.

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung về trường học

tu vung tieng trung ve truong hoc

Trong chủ đề liên quan đến học tập, có rất nhiều từ vựng liên quan. Hãy trau dồi vốn từ để trình độ giao tiếp tiếng Hán của bạn thêm thành thạo nhé:

 • Trường học trong tiếng Trung là gì? 学校 / Xuéxiào /.
 • Bằng đại học tiếng Trung là gì? 毕业证书 /Bìyè zhèngshū/ Bằng tốt nghiệp
 • Học thêm tiếng Trung là gì? 学到更多 /Xué dào gèng duō/

Nếu bạn đang học Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Nhân sự thì không nên bỏ qua bộ từ vựng tiếng Hán về trường học này, nó sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về người mà bạn tuyển dụng.

Các chức vụ trong trường học bằng tiếng Trung

Học những từ vựng tiếng Hán cho người mới bắt đầu dưới đây để giao tiếp dễ dàng  hơn trong trường học:

 • 同学 /Tóng xué/ Bạn học
 • 男校友 / Nán xiào yǒu/ Bạn học nam
 • 同桌 /Tóng zhuō/ Bạn học cùng bàn
 • 政治指导员 /Zhèng zhì zhǐ dǎo yuán/ Chỉ đạo viên chính trị
 • 女校友 / Nǚ xiào yǒu/ Bạn học nữ
 • 文学士 / Wén xué shì/ Cử nhân khoa học xã hội
 • 理学士 / Lǐxué shì/ Cử nhân khoa học tự nhiên
 • 监考者 / Jiān kǎo zhě/ Giám khảo
 • 导师 /Dǎoshī/ Gia sư
 • 高级教师 /Gāojí jiào shī/ Giảng viên cao cấp
 • 讲师 /Jiǎngshī/ Giảng viên
 • 教师 / Jiào shī/ Giáo viên
 • 教授 /Jiàoshòu/ Giáo sư
 • 班主任 / Bān zhǔ rèn/ Giáo viên chủ nhiệm
 • 高级讲师 / Gāojí jiǎng shī/ Giáo viên cao cấp
 • 校长 /Xiàozhǎng/ Hiệu trưởng
 • 兼职教师 / Jiān zhí jiào shī/ Giáo viên kiêm chức
 • 高中生 / Gāo zhōng shēng/ Học sinh cấp ba
 • Học sinh tiếng Trung là gì? 同学 /Tóngxué / Học sinh
 • 旁听生 / Pángtīng shēng/ Học sinh dự thính
 • Học sinh cấp 2 tiếng Trung là gì? 初中生 / Chū zhōng shēng/ Học sinh cấp hai
 • 新生 /Xīn shēng/ Học sinh mới
 • 高才生 / Gāo cái shēng/ Học sinh giỏi
 • 退学学生 / Tuìxué xué shēng/ Học sinh thôi học
 • 寄宿生 / Jìsù shēng/ Học sinh nội trú
 • 中学生 / Zhōng xué shēng/ Học sinh trung học
 • 小学生 / Xiǎo xué shēng/ Học sinh tiểu học
 • 硕士学位 / Shuò shì xuéwèi/ Học vị thạc sĩ
 • 名誉学位 / Míngyù xué wèi/ Học vị danh dự
 • 学士学位 / Xué shì xuéwèi/ Học viện cử nhân
 • 博士学位 / Bóshì xuéwèi/ Học vị tiến sĩ
 • 留学生 /Liú xué shēng/ Lưu học sinh
 • 学生会 / Xué shēng huì/ Hội học sinh sinh viên
 • 博士生 /Bóshì shēng Nghiên cứu sinh tiến sĩ
 • 研究生 /Yán jiū shēng/ Nghiên cứu sinh
 • 大学生 / Dàxué shēng/ Sinh viên
 • 副教 授 / Fù jiào shòu/ Phó giáo sư
 • 差生 /Chà shēng/ Sinh viên kém
 • 本科生 / Běnkē shēng/ Sinh viên hệ chính quy
 • 大学走读生 /Dàxué zǒudú shēng/ Sinh viên ngoại trú
 • 一年级大学生 / Yī niánjí dàxué shēng/ Sinh viên năm nhất
 • 二年级大学生 / Èr niánjí dàxué shēng/ Sinh viên năm thứ hai
 • 三年级大学生 / Sān niánjí dàxué shēng/ Sinh viên năm thứ ba
 • 低年级学生 / Dī niánjí xué/ shēng Sinh viên những năm đầu
 • 四年级大学生 / Sì niánjí dàxué shēng/ Sinh viên năm thứ tư
 • 优秀生 /Yōu xiù shēng/ Sinh viên ưu tú
 • 高年级学生 /Gāo niánjí xué shēng/ Sinh viên những năm cuối
 • 博士 / Bóshì/ Tiến sĩ
 • 毕业生 /Bìyè shēng/ Sinh viên tốt nghiệp
 • 博士后 / Bó shì hòu/ Trên tiến sĩ
 • 考生 / Kǎo shēng/ Thí sinh
 • 助理教授 / Zhùlǐ jiào shòu/ Trợ lý giáo sư
 • 哲学博士 /Zhé xué bóshì/ Tiến sĩ triết học
 • 助教 /Zhù jiào/ Trợ giáo
 • 教务长 /Jiào wù zhǎng/ Trưởng phòng giáo vụ

Xem thêm: Từ vựng tiếng Trung về tính cách con người

Tên các môn học bằng tiếng Trung

ten cac mon hoc trong tieng trung

 • 音乐 /Yīn yuè/ Âm nhạc
 • 政治学 / Zhèng zhì xué/ Chính trị học
 • 政治 /Zhèng zhì/ Chính trị
 • 地理 /Dì lǐ/ Địa lý
 • 代数 / Dài shù/ Đại số
 • 教育学 / Jiào yù xué/ Giáo dục học
 • 图画 /Tú huà/ Đồ họa
 • 几何 /Jǐ hé/ Hình học
 • 古汉语 / Gǔ hànyǔ/ Hán ngữ cổ đại
 • 学分课程 / Xué fēn kè chéng/ Học phần
 • 化学 / Huà xué/ Hóa học
 • 会计学 / Kuàijì xué/ Khoa học kế toán
 • 考古学 / Kǎogǔ xué/ Khảo cổ học
 • 文科 /Wén kē/ Khoa học xã hội
 • 财务学 / Cáiwù xué / Khoa học tài vụ
 • 经济学 / Jīngjì xué/ Kinh tế học
 • 政治经济学 /Zhèng zhì jīngjì xué/ Kinh tế chính trị học
 • 历史 /Lì shǐ/ Lịch sử
 • 马克思主义经济学 /Mǎkèsī zhǔyì jīngjì xué/ Kinh tế học chủ nghĩa mác
 • 主课 /Zhǔ kè/ Môn chính
 • 国际关系史 /Guójì guānxì shǐ/ Lịch sử quan hệ quốc tế
 • 重修课 / Chóng xiū kè/ Môn học lại
 • 必修课 / Bìxiū kè /Môn học bắt buộc
 • 法律学 / Fǎlǜ xué/ Môn pháp luật
 • 选修课 / Xuǎn xiū kè/ Môn học tự chọn
 • 军训课 / Jūn xùn kè/ Môn quân sự
 • 副课 /Fù kè/ Môn phụ
 • 国际金融 / Guójì jīnróng/ Ngân hàng tài chính quốc tế
 • 美术 / Měi shù/ Mỹ thuật
 • 语言学 /Yǔyán xué/ Ngôn ngữ học
 • 外语 /Wài yǔ/ Ngoại ngữ
 • 语文 /Yǔ wén/ Ngữ văn
 • 语音学 / Yǔyīn xué/ Ngữ âm học
 • 文学批评 /Wénxué pīpíng/ Phê bình văn học
 • 人类学 / Rénlèi xué/ Nhân loại học
 • 生理卫生 /Shēng lǐ wèi shēng/ Sinh lý học
 • 企业管理 / Qǐyè guǎnlǐ/ Quản lí xí nghiệp
 • 算数 /Suàn shù/ Số học
 • 生物 /Shēng wù/ Sinh vật
 • 心理学 / Xīnlǐ xué/ Tâm lý học
 • 世界史 / Shìjiè shǐ/ Sử thế giới
 • 统计学 / Tǒngjì xué/ Thống kê học
 • 体育 / Tǐ yù/ Thể dục
 • 常识 /Cháng shì/ Thường thức
 • 世界通史 / Shìjiè tōngshǐ/ Thông sử thế giới
 • 自然 /Zì rán/ Tự nhiên
 • 英语 /Yīng yǔ/ Tiếng Anh
 • 物理 /Wù lǐ/ Vật lý
 • 修辞学 / Xiūcí xué/ Tu từ học
 • 社会学 /Shè huì xué/ Xã hội học

Từ vựng tiếng Trung về học tập

 • 试卷 / Shì juàn/ Bài thi
 • 黑板 /Hēi bǎn/ Bảng đen
 • 课桌椅 / Kè zhuō yǐ/ Bàn và ghế của lớp học
 • 成绩单 / Chéngjī dān/ Bảng kết quả học tập
 • 退选一门课 /Tuì xuǎn yī mén kè/ Bỏ một môn học
 • 校报 /Xiào bào/ Báo tường
 • 批卷 /Pī juàn/ Chấm thi
 • 布置作业 / Bùzhì zuòyè/ Bố trí bài tập
 • 选答题 /Xuǎn dā tí/ Chọn đáp án
 • 招生 / Zhāo shēng/ Chiêu sinh
 • 教学大纲 /Jiàoxué dàgāng Chương trình dạy học
 • 备课 /Bèi kè/ Chuẩn bị bài
 • 少先队大队 /Shào xiān duì dàduì/ Đại đội thiếu niên tiền phong
 • 专业 /Zhuān yè/ Chuyên ngành
 • 肄业 /Yì yè / Đang theo học
 • 注册 /Zhù cè/ Đăng ký
 • 及格 / Jí gé/ Đạt yêu cầu
 • 打铃 /Dǎ líng/ Đánh kẻng
 • 试题 /Shì tí/ Đề thi
 • 教学 /Jiào xué/ Dạy học
 • 学分 / Xué fēn/ Điểm số
 • 上学 / Shàng xué/ Đi học
 • 教具 /Jiào jù/ Đồ dùng dạy học
 • 满分 / Mǎn fēn/ Điểm tối đa
 • 少先队 / Shào xiān duì/ Đội thiếu niên tiền phong
 • 儿童团 / Ér tóng tuán/ Đội nhi đồng
 • 应考 / Yìng kǎo/ Dự thi
 • 少先队员 / Shào xiān duì yuán/ Đội viên đội thiếu niên tiền phong
 • 得高分 / Dé gāo fēn/ Được điểm cao
 • 得分 /Dé fēn/ Được điểm
 • 讲学 /Jiǎng xué/ Giảng bài
 • 作弊 / Zuò bì/ Gian lận, quay cóp
 • 视听教具 / Shìtīng jiàojù/ Giáo cụ nghe nhìn
 • 教案 /Jiàoàn/ Giáo án
 • 教程 /Jiào chéng/ Giáo trình
 • 教课 /Jiāo kè/ Giáo khoa
 • 证书 /Zhèng shū/ Giấy chứng nhận
 • 视听教材 /Shì tīng jiàocái/ Giáo trình nghe nhìn
 • 奖学金 / Jiǎng xué jīn/ Học bổng
 • 学制 /Xué zhì/ Hệ (10 năm, 12 năm)
 • 学期 /Xué qí/ Học kỳ
 • 助学金 / Zhù xué jīn/ Học bổng
 • 修一门课 / Xiūyī mén kè/ Học một môn học
 • 学历 /Xué lì/ Học lực
 • 学费 / Xué fèi/ Học phí
 • 跳级 /Tiào jí/ Học nhảy (cấp, lớp)
 • 校徽 /Xiào huī/ Huy hiệu trường, phù hiệu
 • 学位 /Xué wèi/ Học vị
 • 结业 / Jié yè/ Kết thúc khoá học ngắn hạn
 • 成绩 /Chéng jī/ Kết quả học tập
 • 黑板擦 / Hēi bǎn cā/ Khăn lau bảng
 • 开学 /Kāi xué/ Khai giảng
 • 红领巾 / Hóng lǐng jīn/ Khăn quàng đỏ
 • 领巾 / Lǐngjīn/ Khăn quàng
 • 测验 /Cè yàn/ Kiểm tra
 • 系 /Xì/ Khoa
 • 校庆 / Xiào qìng/ Lễ kỉ niệm thành lập trường
 • 出卷 /Chū juàn/ Làm bài thi
 • 上课 /Shàng kè/ Lên lớp
 • 毕业典礼 /Bìyè diǎnlǐ/ Lễ tốt nghiệp
 • 毕业班 / Bìyè bān/ Lớp tốt nghiệp
 • 校历 /Xiào lì/ Lịch làm việc của trường
 • 博士论文 / Bóshì lùnwén/ Luận văn tiến sĩ
 • 学期论文 / Xuéqí lùnwén/ Luận văn học kỳ
 • 留级 /Liú jí/ Lưu ban
 • 毕业论文 / Bìyè lùnwén/ Luận văn tốt nghiệp
 • 寒假 / Hán jià/ Nghỉ đông
 • 学年 / Xué nián/ Năm học
 • 放假 / Fàng jià/ Nghỉ hè
 • 课间 / Kè jiān/ Nghỉ giữa giờ
 • 春假 /Chūn jià/ Nghỉ tết
 • 暑假 /Shǔ jià/ Nghỉ hè
 • 交白卷 / Jiāo bái juàn/ Nộp giấy trắng
 • 校规 /Xiào guī/ Nội quy nhà trường
 • 少先队小队 /Shào xiān duì xiǎo duì/ Phân đội đội thiếu niên tiền phong
 • 粉笔 /Fěnbǐ/ Phấn
 • 成就测试 /Chén gjiù cèshì/ Sát hạch kết quả
 • 教科书 /Jiào kēshū/ Sách giáo khoa
 • 就学人数 / Jiùxué rénshù/ Số học sinh nhập học
 • 能力测试 / Nénglì cèshì/ Sát hạch năng lực
 • 下课 / Xià kè/ Tan học
 • 教材 /Jiào cái/ Tài liệu giảng dạy
 • 无监考考试制 /Wú jiānkǎo kǎoshì zhì/ Thể chế thi không có giám khảo
 • 校刊 /Xiào kān/ Tập san của trường
 • 考试 / Kǎo shì/ Thi
 • 学生证 / Xué shēng zhèng/ Thẻ học sinh
 • 高校入学考试 / Gāo xiào rùxué kǎo shì/ Thi đại học
 • 开卷考试 /Kāijuàn kǎoshì/ Thi cho sử dụng tài liệu, đề thi mở
 • 期中考试 /Qízhōng kǎoshì/ Thi giữa học kỳ
 • 入学考试 / Rùxué kǎoshì/ Thi đầu vào
 • 口试 /Kǒu shì/ Thi nói
 • 期末考试 / Qímò kǎoshì/ Thi học kỳ
 • 笔试 /Bǐ shì/ Thi viết
 • 模拟考试 /Mónǐ kǎoshì/ Thi theo kiểu mô phỏng
 • 辍学 / Chuò xué/ Thôi học
 • 毕业设计 /Bìyè shèjì/ Thiết kế tốt nghiệp
 • 毕业实习 /Bìyè shíxí/ Thực tập tốt nghiệp
 • 退学 / Tuì xué/ Thôi học
 • 毕业 /Bì yè/ Tốt nghiệp
 • 教鞭 /Jiào biān/ Thước (dùng cho giáo viên)
 • 逃学 /Táo xué/ Trốn học
 • 旷课 /Kuàng kè/ Trốn học
 • 文凭 /Wén píng/ Văn bằng
 • 少先队中队 /Shào xiān duì zhōng duì/ Trung đội thiếu niên tiền phong
 • 申请入学 /Shēnqǐng rùxué/ Xin nhập học
 • 校车 /Xiào chē /Xe buýt đưa đón của trường

Các phòng ban, bộ phận, địa điểm lớp học

Từ vựng tiếng Trung chủ đề các phòng ban, địa điểm và các bộ phận trong trường cũng là những từ vựng rất cần thiết trong tiếng Trung giao tiếp mà bạn cần phải nắm rõ:

 • 游泳池 / Yóu yǒng chí/ Bể bơi
 • 高中 / Gāo zhōng/ Cấp ba, trung học phổ thông
 • 大专 /Dà zhuān/ Cao đẳng
 • 旗杆 / Qí gān/ Cột cờ
 • 学生俱乐部 / Xué shēng jù lèbù/ Câu lạc bộ sinh viên
 • 广播电视大学 / Guǎngbò diànshì dàxué/ Đại học phát thanh truyền hình
 • 函授大学 / Hánshòu dàxué/ Đại học hàm thụ
 • 综合性大学 / Zònghé xìng dàxué/ Đại học tổng hợp
 • 师范大学 / Shīfàn dàxué/ Đại học sư phạm
 • 高等教育 / Gāoděng jiàoyù/ Giáo dục cao cấp
 • 阶梯教室 / Jiētī jiào shì/ Giảng đường
 • 音乐学院 / Yīnyuè xuéyuàn/ Học viện âm nhạc
 • 学院 /Xué yuàn/ Học viện
 • 业余工业大学 / Yèyú gōngyè dàxué/ Học viện công nghiệp tại chức
 • 工学院 /Gōng xuéyuàn/ Học viện công nghiệp
 • 人文学院 / Rénwén xuéyuàn/ Học viện nhân văn
 • 教育学院 /Jiàoyù xuéyuàn/ Học viện giáo dục
 • 体育学院 /Tǐyù xuéyuàn/ Học viện thể dục
 • 师范学院 /Shīfàn xuéyuàn/ Học viện sư phạm
 • 医学院 / Yīxuéyuàn/ Học viện y khoa
 • 商学院 / Shāng xué yuàn/ Học viện thương mại
 • 宿舍 / Sù shè/ Ký túc xá
 • 大礼堂 / Dà lǐtáng/ Hội trường
 • 班级 / Bān jí/ Lớp
 • 校舍 / Xiào shè/ Ký túc xá
 • 日托所 / Rì tuō suǒ/ Nhà trẻ gởi theo ngày
 • 食堂 / Shí táng/ Nhà ăn
 • 教务处 / Jiào wù chù/ Phòng giáo vụ
 • 阅览室 / Yuèlǎn shì/ Phòng đọc
 • 大教室 / Dà jiào shì/ Phòng học lớn, giảng đường
 • 教室 /Jiào shì/ Phòng học
 • 语言实验室 /Yǔyán shíyàn shì/ Phòng luyện âm
 • 教师办公室 /Jiào shī bàn gōng shì/ Phòng làm việc của giáo viên
 • 教员休息室 /Jiào yuán xiūxí shì/ Phòng nghỉ của giáo viên
 • 运动房 / Yùn dòng fáng/ Phòng luyện tập
 • 考场 /Kǎo chǎng/ Phòng thi
 • 教研室 / Jiào yán shì/ Phòng nghiên cứu khoa học giáo dục
 • 医务室 / Yīwù shì/ Phòng y tế
 • 实验室 /Shíyàn shì/ Phòng thực nghiệm
 • 运动场 / Yùn dòng chǎng/ Sân vận động
 • 操场 / Cāo chǎng/ Sân luyện tập
 • 继续教育 / Jìxù jiàoyù/ Tiếp tục giáo dục
 • 图书馆 / Túshū guǎn/ Thư viện
 • 教研组 /Jiào yán zǔ/ Tổ nghiên cứu khoa học
 • 小学 / Xiǎo xué/ Tiểu học
 • 初中 /Chū zhōng/ Trung học cơ sở
 • 中学 /Zhōng xué/ Trung học
 • 全日制学校 / Quánrì zhì xuéxiào/ Trường bán trú
 • 夜校 /Yè xiào/ Trường ban đêm
 • 职业学校 / Zhíyè xuéxiào/ Trường chuyên nghiệp
 • 中专 / Zhōng zhuān/ Trường chung cấp chuyên nghiệp
 • 附中 / Fùzhōng/ Trường chuyên trung học
 • 附小 /Fù xiǎo/ Trường chuyên tiểu học
 • 母校 /Mǔ xiào/ Trường cũ
 • 公学校 / Gōng xuéxiào/ Trường công lập
 • 高等院校 / Gāo děng yuàn xiào/ Trường đại học và học viện
 • 重点大学 / Zhòng diǎn dàxué Trường đại học trọng điểm
 • 技校 / Jì xiào/ Trường dạy nghề
 • 成人学校 / Chéngrén xuéxiào/ Trường dành cho người lớn tuổi
 • 托儿所 /Tuōér suǒ/ Trường mầm non (nhà trẻ)
 • 函授 学校 / Hánshòu xuéxiào/ Trường hàm thụ
 • 舞蹈学校 /Wǔdǎo xuéxiào/ Trường múa
 • 模范学校 /Mófàn xuéxiào/ Trường mẫu
 • 寄宿学校 / Jìsù xuéxiào/ Trường nội trú
 • 艺术学校 / Yìshù xuéxiào/ Trường nghệ thuật
 • 业余学校 /Yèyú xuéxiào/ Trường tại chức
 • 师范学校 /Shīfàn xuéxiào/ Trường sư phạm
 • 商业学校 /Shāngyè xuéxiào/ Trường thương nghiệp
 • 实验学校 / Shíyàn xuéxiào/ Trường thực nghiệm
 • 重点中学 /Zhòng diǎn zhōngxué/ Trường trung học trọng điểm
 • 重点学校 /Zhòng diǎn xuéxiào/ Trường trọng điểm
 • 私立学校 / Sīlì xuéxiào/ Trường tư thục, trường dân lập
 • 自费学校 / Zìfèi xuéxiào/ Trường tự phí
 • 研究生院 / Yán jiū shēng yuàn/ Viện nghiên cứu sinh
 • 研究院 /Yán jiù yuàn/ Viện nghiên cứu
 • 幼儿园 /Yòuér yuán/ Vườn trẻ (mẫu giáo)
 • 文学院 / Wén xuéyuàn/ Viện văn học
 • 校园 /Xiào yuán/ Vườn trường

Đọc thêm: Từ vựng tiếng Trung về văn phòng phẩm

Học từ vựng giao tiếp về giáo dục trong tiếng Hán

giao duc o trung quoc

 • 智育 /zhìyù/ Giáo dục dân trí
 • 远程教育 /yuǎnchéng jiàoyù/ Giáo dục từ xa
 • 正规教育 /zhèngguī jiàoyù/ Giáo dục chính quy
 • 职业教育 /zhíyè jiàoyù/ Giáo dục dạy nghề
 • 中等教育 /zhōngděng jiàoyù/ Giáo dục trung cấp
 • 幼儿教育 /yòu’ér jiàoyù/ Giáo dục mầm non
 • 个别教育 /gèbié jiàoyù/ Giáo dục cá biệt
 • 普及教育 /pǔjí jiàoyù/ Giáo dục phổ cập
 • 启蒙教育 /qǐméng jiàoyù/ Giáo dục vỡ lòng
 • 公民教育 / Gōngmín jiàoyù/ Giáo dục công dân
 • 基础教育 / Jīchǔ jiàoyù/ Giáo dục cơ sở
 • 十年制义务教育 / Shí nián zhì yìwù jiàoyù/ Giáo dục hệ mười năm
 • 成人教育 /Chéngrén jiàoyù/ Giáo dục dành cho người lớn
 • 职业教育 / Zhíyè jiàoyù/ Giáo dục nghề nghiệp
 • 幼儿教育 / Yòuér jiàoyù/ Giáo dục mẫu giáo
 • 初等教育 / Chūděng jiàoyù/ Giáo dục sơ cấp
 • 视听教育 / Shì tīng jiàoyù/ Giáo dục nghe nhìn
 • 学前教育 / Xuéqián jiàoyù/ Giáo dục trước tuổi đi học
 • 中等教育 / Zhōngděng jiàoyù/ Giáo dục trung cấp

Tên trường trong tiếng Trung: Trường đại học ở Việt Nam

ten cac truong dai hoc tieng trung

Bạn có biết tên các trường đại học lớn ở Việt Nam khi dịch sang tiếng Trung là gì không? Hãy cùng trung tâm Hoa ngữ Ngoại Ngữ You Can điểm qua một số từ vựng dưới đây nhé:

 • 河内百科大学 / Hénèi bǎikē dàxué/ Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 河内工业大学 / Hénèi gōngyè dàxué/ Đại học Công Nghiệp Hà Nội
 • 工会大学 /Gōnghuì dàxué/ Đại học Công Đoàn
 • 方东民立大学 / Fāngdōngmín lì dàxué/ Đại Học dân lập Phương Dông
 • 东都民立大学 / Dōng dū mín lì dàxué/ Đại học dân lập Đông Đô
 • 交通运输大学 /Jiāotōng yùnshū dàxué/ Đại học Giao Thông Vận Tải
 • 电力大学 /Diànlì dàxué/ Đại học Điện Lực
 • 航海大学 / Hánghǎi dàxu/ Đại học Hàng Hải
 • 河内大学 /Hénèi dàxué/ Đại học Hà Nội
 • 顺化大学 / Shùn huà dàxué/ Đại học Huế
 • 鸿德大学 /Hóng dé dàxué/ Đại học Hồng Đức
 • 河内社会人文科学大学 /Hénèi shèhuì rénwén kēxué dàxué/ Đại Học Khoa học xã hội và nhân văn Hà nội
 • 河内自然科学大学 /Hénèi zìrán kēxué dàxué/ Đại học KHTN Hà Nội
 • 国民经济大学 / Guómín jīngjì dàxué/ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • 河内建筑大学 / Hénèi jiànzhú dàxué/ Đại học Kiến Trúc Hà Nội
 • 劳动伤兵社会大学 /Láodòng shāng bīng shèhuì dàxué/ Đại Học Lao Động Xã Hội
 • 胡志明市经济大学 /Húzhìmíng shì jīngjì dàxué/ Đại học kinh tế tp Hồ Chí Minh
 • 地质矿产大学 / Dìzhí kuàngchǎn dàxué/ Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội
 • 河内法律大学 / Hénèi fǎlǜ dàxué/ Đại học Luật Hà Nội
 • 河内国家大学下属外国语大学 /Hénèi guójiā dàxué xiàshǔ wàiguóyǔ dàxué/ Đại hoc Ngoại Ngữ Quốc Gia Hà Nội
 • 河内开放大学 / Hénèi Kāifàng dàxué/ Đại học Mở Hà Nội
 • 河内国家大学 / Hénèi guójiā dàxué/ Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 农林大学 /Nónglín dàxué/ Đại Học Nông Lâm nghiệp
 • 河内师范大学 /Hénèi shīfàn dàxué/ Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 西贡国家大学 / Xīgòng guójiā dàxué/ Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
 • 河内自然资源与环境大学 /Hénèi zìrán zīyuán yǔ huánjìng dàxué/ Đại học Tài nguyên và Môi trường
 • 第二师范大学 / Dì èr shīfàn dàxué/ Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
 • 体育大学 / Tǐyù dàxué/ Đại Học thể dục thể thao
 • 太原大学 /Tàiyuán dàxué/ Đại Học Thái Nguyên
 • 河内水利大学 / Hénèi shuǐlì dàxué/ Đại học Thủy Lợi Hà Nội
 • 商业/商贸大学 / Shāngyè/shāngmào dàxué/ Đại học Thương Mại
 • 文朗大学 / Wénlǎng dàxué/ Đại học Văn Lang
 • 河内文化大学 /Hénèi wénhuà dàxué/ Đại Học Văn Hóa Hà Nội
 • 河内建设大学 / Hénèi jiànshè dàxué/ Đại học Xây dựng Hà Nội
 • 荣市大学 / Róng shì dàxué/ Đại học Vinh
 • 公共护士大学 /Gōnggòng hùshì dàxué/ Đại học Y tế cộng đồng
 • 河内医科大学 /Hénèi yīkē dàxué/ Trường Y Hà Nội
 • 越南军事技术学院 /Yuènán jūnshì jìshù xuéyuàn/ Học Viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam
 • 宣传-报纸分院 / Xuānchuán-bàozhǐ fēnyuàn/ Học viện Báo Chí Tuyên Truyền
 • 国际外交学院 / Guójì wàijiāo xuéyuàn/ Học viên Ngoại Giao
 • 銀行学院 /Yínháng xuéyuàn/ Học viện Ngân Hàng
 • 教育管理学院 /Jiàoyù guǎnlǐ xuéyuàn/ Học Viện Quản lý Giáo dục
 • 外贸学院 / Wàimào xuéyuàn/ Học viện Ngoại Thương
 • 财政学院 / Cáizhèng xuéyuàn/ Học viện Tài Chính

Giới thiệu về việc học tập bằng tiếng Trung ngữ pháp chuẩn HSK

nhung cau noi tieng trung ve truong hoc

Bạn đang cần giới thiệu về trường học của mình bằng tiếng Trung nhưng chưa biết nói thế nào. Dưới đây là một số đoạn văn mẫu giúp bạn thêm tự tin giới thiệu về trường của mình.

Giới thiệu về trường đại học

进入了新学校,我的生活翻到了崭新的一页。/Jìnrùle xīn xuéxiào, wǒ de shēnghuó fān dàole zhǎnxīn de yī yè./ Bước sang một ngôi trường mới, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới.

我的新学校有一个大饭堂,同学们在里面吃饭。/Wǒ de xīn xuéxiào yǒu yīgè dà fàn táng, tóngxuémen zài lǐmiàn chīfàn./ Trường mới của tôi có một nhà ăn lớn, nơi các bạn cùng lớp của tôi dùng bữa.

学校里有宿舍共我们居住。/Xuéxiào li yǒu sùshè gòng wǒmen jūzhù./ Có ký túc xá, nơi chúng tôi sống cùng nhau.

学校里还有很多课外活动,像篮球会,科学会,羽毛球会和风纪会。/Xuéxiào lǐ hái yǒu hěnduō kèwài huódòng, xiàng lánqiú huì, kēxué huì, yǔmáoqiú huì hé fēngjì huì./ Ngoài ra còn có nhiều hoạt động ngoại khóa trong trường, chẳng hạn như câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ khoa học, câu lạc bộ cầu lông và câu lạc bộ kỷ luật.

我很开心能加入这个大集体,因为我喜欢打篮球。/Wǒ hěn kāixīn néng jiārù zhège dà jítǐ, yīnwèi wǒ xǐhuān dǎ lánqiú./ Tôi rất vui khi trở thành một phần của nhóm lớn này vì tôi thích chơi bóng rổ.

我要加入篮球会,然后做一个积极的会员,为其他的队员服务。/Wǒ yào jiārù lánqiú huì, ránhòu zuò yīgè jījí de huìyuán, wéi qítā de duìyuán fúwù./ Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ và sau đó trở thành một thành viên tích cực và phục vụ phần còn lại của đội.

我爱我的新学校。我对我的新生活充满信心!/Wǒ ài wǒ de xīn xuéxiào. Wǒ duì wǒ de xīn shēnghuó chōngmǎn xìnxīn!/ Tôi yêu ngôi trường mới của tôi. Tôi rất tự tin vào cuộc sống mới của mình!

Hướng dẫn viết đoạn văn giới thiệu về lớp học của bạn

这是我的学校,它又大又漂亮。学校的教室十分宽敞,也十分干净,我们的老师对我们也十分友善。 /Zhè shì wǒ de xuéxiào, tā yòu dà yòu piàoliang. Xuéxiào de jiàoshì shífēn kuānchǎng, yě shífēn gānjìng, wǒmen de lǎoshī duì wǒmen yě shífēn yǒushàn./ Đây là trường của tôi, nó to và đẹp. Các phòng học của trường rất rộng rãi và sạch sẽ, và các giáo viên rất thân thiện với chúng tôi.

我们的学校在文具店的对面。我们的学校学习环境很好。/Wǒmen de xuéxiào zài wénjù diàn de duìmiàn. Wǒmen de xuéxiào xuéxí huánjìng hěn hǎo./ Trường chúng tôi đối diện cửa hàng văn phòng phẩm. Trường chúng tôi có một môi trường học tập tốt.

我们在学校里学习得很开心!我爱我的学校!/Wǒmen zài xuéxiào lǐ xuéxí dé hěn kāixīn! Wǒ ài wǒ de xuéxiào!/ Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi học tập ở trường! Tôi yêu trường tôi!

Giới thiệu về khuôn viên trường bằng tiếng Hán

我的学校大而美丽,有两个美丽的花园。有二十个班级和九百名学生。/Wǒ de xuéxiào dà ér měilì, yǒu liǎng gè měilì de huāyuán. Yǒu èrshí gè bānjí hé jiǔbǎi míng xuéshēng./ Trường tôi rộng và đẹp với hai khu vườn xinh xắn. Có hai mươi lớp học và chín trăm học sinh.

我们学校有一个大图书馆,我经常在那儿读书。我非常爱我的学校。/Wǒmen xuéxiào yǒu yīgè dà túshū guǎn, wǒ jīngcháng zài nà’er dúshū. Wǒ fēicháng ài wǒ de xuéxiào./ Trường chúng tôi có một thư viện lớn và tôi thường đọc ở đó. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.

Viết đoạn văn về trường học tiếng Trung Quốc

我的学校有了很久的历史。我很喜欢这个学校。/Wǒ de xuéxiào yǒule hěnjiǔ de lìshǐ. Wǒ hěn xǐhuān zhège xuéxiào./ Trường tôi có lịch sử lâu đời. Tôi thích trường này rất nhiều.

它有图书馆,体育馆,电脑室,等等一些。/Tā yǒu túshū guǎn, tǐyùguǎn, diànnǎo shì, děng děng yīxiē./ Nó có một thư viện, phòng tập thể dục, phòng máy tính và hơn thế nữa.

我和同学在这个学校非常开心。 /Wǒ hé tóngxué zài zhège xuéxiào fēicháng kāixīn./ Tôi và các bạn cùng lớp rất hạnh phúc trong ngôi trường này.

我非常喜欢我的老师们。她们对我很好。/Wǒ fēicháng xǐhuān wǒ de lǎoshīmen. Tāmen duì wǒ hěn hǎo./ Tôi thích các giáo viên của tôi rất nhiều. Họ tốt với tôi.

我们的教室非常的干净,很整齐,也很美观。我很爱我的学校。/Wǒmen de jiàoshì fēicháng de gānjìng, hěn zhěngqí, yě hěn měiguān. Wǒ hěn ài wǒ de xuéxiào./ Lớp học của chúng tôi rất sạch sẽ, gọn gàng và đẹp. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều.

Mẫu tả trường học bằng tiếng Trung

我有一个漂亮的学校,有一个大操场,我们在哪里开展了体育教育和体育 。/Wǒ yǒu yīgè piàoliang de xuéxiào, yǒu yīgè dà cāochǎng, wǒmen zài nǎlǐ kāizhǎnle tǐyù jiàoyù hé tǐyù./ Tôi có một ngôi trường đẹp với một sân chơi lớn, nơi chúng tôi học thể dục và thể thao.

我们学校有4层楼建筑,在三楼教室,它的大和清洁。在一楼有一个图书馆,其中有很多书。/Wǒmen xuéxiào yǒu 4 céng lóu jiànzhú, zài sān lóu jiàoshì, tā de dàhé qīngjié. Zài yī lóu yǒu yīgè túshū guǎn, qízhōng yǒu hěnduō shū./ Trường chúng tôi có một tòa nhà 4 tầng với các phòng học ở tầng 3, nó to và sạch sẽ. Ở tầng trệt có một thư viện với nhiều đầu sách.

但我不经常读的书里面。教学楼,一些音乐和艺术教室。我们学校的教师是非常好的。聪明的学生,知道每个人在仪式。/Dàn wǒ bù jīngcháng dú de shū lǐmiàn. Jiàoxué lóu, yīxiē yīnyuè hé yìshù jiàoshì. Wǒmen xuéxiào de jiàoshī shì fēicháng hǎo de. Cōngmíng de xuéshēng, zhīdào měi gèrén zài yíshì./ Nhưng tôi không đọc sách thường xuyên. Tòa nhà giảng dạy, một số phòng học âm nhạc và nghệ thuật. Các giáo viên trong trường của chúng tôi rất tốt. Học sinh thông minh, biết lễ nghĩa với mọi người.

我很高兴在学校内。我喜欢我的学校。/Wǒ hěn gāoxìng zài xuéxiào nèi. Wǒ xǐhuān wǒ de xuéxiào./ Tôi rất vui khi được đến trường. Tôi thích trường học của tôi.

Mẫu bài giới thiệu về việc học tập

我的学校很漂亮,我非常喜欢我的学校。我的学校有一个大操场,我们经常在这做运动。/Wǒ de xuéxiào hěn piàoliang, wǒ fēicháng xǐhuān wǒ de xuéxiào. Wǒ de xuéxiào yǒu yīgè dà cāochǎng, wǒmen jīngcháng zài zhè zuò yùndòng./ Trường tôi đẹp và tôi rất thích ngôi trường của mình. Trường tôi có một sân chơi lớn, nơi chúng tôi thường chơi thể thao.

我的教室又大又干净。图书馆里有许多书,我经常在这里看书。/Wǒ de jiàoshì yòu dà yòu gānjìng. Túshū guǎn li yǒu xǔduō shū, wǒ jīngcháng zài zhèlǐ kànshū./ Phòng học của tôi lớn và sạch sẽ. Có rất nhiều sách trong thư viện, và tôi thường đọc sách ở đây.

在教学楼里还有音乐室、美术室。/Zài jiàoxué lóu lǐ hái yǒu yīnyuè shì, měishù shì./ Ngoài ra còn có phòng âm nhạc và phòng nghệ thuật trong tòa nhà giảng dạy.

学校的老师都很好。学生们非常聪明、有礼貌。我在学校很高兴。/Xuéxiào de lǎoshī dōu hěn hǎo. Xuéshēngmen fēicháng cōngmíng, yǒu lǐmào. Wǒ zài xuéxiào hěn gāoxìng./ Các giáo viên trong trường rất tốt. Các học sinh rất thông minh và lịch sự. Tôi rất hạnh phúc ở trường.

Hội thoại giới thiệu về trường học bằng tiếng Trung

 

giao tiep tieng trung hoc duong

Học những câu hội thoại sau đây sẽ giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Hán và nói đúng ngữ pháp:

A: 你在哪个学校学习?/Nǐ zài nǎge xuéxiào xuéxí?/ Bạn học ở trường nào ?

B: 我在警察学院学习。/Wǒ zài jǐngchá xuéyuàn xuéxí./ Tôi học ở học viện cảnh sát.

A: 你早上几点上课,几点下课 ?/Nǐ zǎoshang jǐ diǎn shàngkè, jǐ diǎn xiàkè?/ Bạn có lớp học vào buổi sáng lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ?

B:我早上七点上课十一点下课 /Wǒ zǎoshang qī diǎn shàngkè shíyī diǎn xiàkè/ Tôi buổi sáng 7 giờ lên lớp, 11 giờ tan học

A: 每天你有几节课 ?/Měitiān nǐ yǒu jǐ jié kè?/ Hàng ngày bạn có mấy tiết học?

B:我每天有八节课,上午和下午都有四节课 /Wǒ měitiān yǒu bā jié kè, shàngwǔ hé xiàwǔ dōu yǒu sì jié kè/ Tôi có 8 tiết học mỗi ngày, sáng và chiều đều có 4 tiết.

Trên đây là những Từ vựng tiếng Trung về trường học, ngữ pháp, hội thoại giao tiếp trong trường mà trung tâm dạy học tiếng Hán Ngoại Ngữ You Can muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bạn sẽ học thuộc những từ vựng này và ứng dụng tốt chúng để đạt điểm cao trong kỳ thi HSK. Để tham khảo các khóa học tiếng Trung, liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết nhé.

Scroll to Top