Cách sử dụng this, that, these và those

Số Đếm Trong Tiếng Tây Ban Nha: 1-10
29 Tháng Mười Hai, 2017
Hình thức số nhiều của danh từ trong tiếng Tây Ban Nha
5 Tháng Một, 2018

This. that. these và those trong tiếng Anh

Có bao giờ bạn thắc mắc khi nào sử dụng những đại từ this, that, these, và those khi dùng tiếng Anh không? hôm nay Đa Ngôn Ngữ You Can sẽ cùng bạn đi qua một số điểm trong cách sử dụng những đại từ này.

Khi nào sử dụng “this” và “these“?

Chúng ta sử dụng this (số ít) và these (số nhiều) như những đại từ:

  • Để nói về người hoặc vật gần chúng ta:

This is a nice cup of tea. Tạm dịch: đây là một tách trà ngon.

Whose shoes are these? Tạm dịch: Những chiếc giày của ai đây?

  • Để giới thiệu người:

This is Janet. Tạm dịch: Đây là Janet.

These are my friends, John and Michael. Tạm dịch: Đây là những người bạn của tôi, John và Michael.

LƯU Ý:

Chúng ta không nói “These are John and Michael

Chúng ta dùng” This is John and Michael

  • Để giới thiệu chính chúng ta khi bắt đầu nói chuyện trên điện thoại.

Hello, this is David, can I speak to Sally?

Khi nào chúng ta sử dụng “that” và “those“?

Chúng ta sử dụng that (số ít) và those (số nhiều) như những đại từ:

  • Để nói về người hoặc vật không gần chúng ta

What’s that? tạm dịch: đó là gì vậy?

This is our house, and that‘s Rebecca’s house over there. Tạm dịch: Đây là nhà chúng ta, và đó là nhà của Rebecca ở đằng kia.

Those are very expensive shoes. Tạm dịch: Đó là những chiếc giày rất đắt tiền.

  • Chúng ta cũng sử dụng “that” để chỉ điều mà người nào đó làm hoặc nói trước đó.

Shall we go to the cinema? Tạm dịch: chúng ta sẽ đi tơi rạp chiếu phim chứ?

Yes, that‘s a good idea. Tạm dịch: Đó là một ý kiến hay đó.

I’ve got a new job. Tạm dịch: tôi đã có một công việc mới.

That‘s great. Tạm dịch: Tuyệt vời.

I’m very tired. Tạm dịch: tôi mệt.

Why is that? Tạm dịch: sao vậy?

Khi nào dử dụng this, these, that, those dùng đi chung với những danh từ.

Chúng ta sử dụng this, these, that, those để chỉ trạng thái gần hoặc xa.

Chúng ta sử dụng thisthese cho những người và vật ở gần chúng ta:

We have lived in this house for twenty years. Tạm dịch: Chúng tôi đã sóng ở cái nhà này được 20 năm rồi.

Have you read all of these books? Tạm dịch: Bạn đã đọc hết những cuốn sách này chưa?

Và chúng ta sử dụng that those cho những người hoặc vật ở gần chúng ta

Who lives in that house? Tạm dịch: ai sống ở nhà đó?

Who are those people? Tạm dịch: những người đó là ai?

nextĐăng ký ngay

logo you canĐA NGÔN NGỮ YOU CAN

Địa chỉ: Số 36/10 Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Email: customercare@youcan.edu.vn

Hotline: 0948 969 063/ 0979 614 063

Show Buttons
Hide Buttons