Ngữ pháp tiếng Trung

1 Tháng Hai, 2020
Trợ Động Từ Trong Tiếng Trung

Trợ Động Từ Trong Tiếng Trung

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các Trợ Động Từ Trong Tiếng Trung (Động từ năng nguyện). Cùng theo dõi […]
1 Tháng Hai, 2020
Phó Từ 都 [dōu]

Phó Từ 都 [dōu] Trong Tiếng Trung

Chào các bạn, hôm nay Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt xin giới thiệu với các bạn một điểm ngữ pháp về Phó Từ 都 [dōu] chúng ta […]
30 Tháng Một, 2020
Thời Gian Tiếng Trung

Thời gian trong tiếng Trung nói như thế nào?

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách biểu đạt Thời Gian Tiếng Trung có điểm gì khác biệt so với […]
18 Tháng Một, 2020

Điểm Ngữ Pháp 起来 qǐlái

Chào các bạn! Ở những bài trước chúng ta đã được làm quen với rất nhiều điểm Ngữ pháp trong tiếng Trung rồi. Hôm nay chúng […]
18 Tháng Một, 2020
Một Số Cấu Trúc Tiếng Trung Thường Gặp

Một Số Cấu Trúc Tiếng Trung Thường Gặp

Chào các bạn, hôm nay Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt xin giới thiệu với các bạn Một Số Cấu Trúc Tiếng Trung Thường Gặp. Chúng ta […]
16 Tháng Một, 2020
Lượng Từ Lặp Lại Trong Tiếng Trung

Lượng Từ Lặp Lại Trong Tiếng Trung

Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã làm quen với Động Từ Lặp Lại và Tính Từ Lặp Lại. Hôm nay Ngoại Ngữ Tầm […]
8 Tháng Một, 2020
Trợ Từ 了 [le]

Cách Dùng Trợ Từ 了 [le]

Chào các bạn, hôm nay Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt sẽ giới thiệu với các bạn một điểm ngữ pháp khá quen thuộc khi học tiếng […]
7 Tháng Một, 2020

Phân Biệt 合适 [héshì] Và 适合 [shìhé]

Chào các bạn, hôm nay Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt sẽ giới thiệu với các bạn điểm Ngữ pháp mới. Ở bài viết này chúng ta […]
26 Tháng Mười Hai, 2019

Cách Biểu Đạt Câu Tồn Hiện Trong Tiếng Trung

Chào các bạn, ở bài Ngữ pháp trước chúng ta đã học qua Câu Tồn Hiện, hôm nay chúng ta sẽ mở rộng ba cách để […]
19 Tháng Mười Hai, 2019

Trợ Từ Động Thái 了 [le] 、着 [zhe]、过 [guò]

Chào các bạn, hôm nay Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng ba Trợ Từ Động Thái 了 [le] […]
23 Tháng Mười Một, 2019
Phân Biệt 以后 yǐhòu 然后 ránhòu Và 后来 hòulái

Phân Biệt 以后 yǐhòu 然后 ránhòu Và 后来 hòulái

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt ba trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Trung: 以后 yǐhòu 然后 ránhòu Và […]
22 Tháng Mười Một, 2019
Phân Biệt 认为 [rènwéi] Và 以为 [yǐwéi]

Phân Biệt 认为 [rènwéi] Và 以为 [yǐwéi]

Chào các bạn, hôm nay Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt sẽ giúp các bạn phân biệt cặp động từ thường gặp trong tiếng Trung: 认为 [rènwéi] Và 以为 [yǐwéi]. Hai […]
20 Tháng Mười Một, 2019
Danh Từ Phương Vị

Danh Từ Phương Vị

Chào các bạn, chúng ta đã làm quen với Phương Vị Từ trong tiếng Trung, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn với Danh Từ Phương […]
13 Tháng Mười Một, 2019
一边 …一边 …[yìbiān...yìbiān…] Và 又… 又… [yòu…yòu…]

一边 …一边 …[yìbiān…yìbiān…] Và 又… 又… [yòu…yòu…]

Phân biệt được điểm khác nhau của các cấu trúc Ngữ pháp tương tự nhau là một việc quan trọng đối với những người học ngoại […]
28 Tháng Mười, 2019
Tính Từ Tính Chất Và Tính Từ Trạng Thái

Tính Từ Tính Chất Và Tính Từ Trạng Thái – Ngữ pháp tiếng Trung

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai loại tính từ trong tiếng Trung, đó là Tính Từ Tính Chất Và […]
22 Tháng Mười, 2019
Phân Biệt Ba Trợ Từ De 的 得 地

Phân Biệt Ba Trợ Từ De 的 得 地

Các bạn học tiếng Trung ắt hẳn đã gặp qua Ba Trợ Từ De 的 得 地, thắc mắc sự khác nhau và cách sử dụng […]
18 Tháng Mười, 2019
Phân Loại Câu Chủ Vị

Phân Loại Câu Chủ Vị Trong Tiếng Trung

Chào các bạn, hôm nay ngoại ngữ You Can xin giới thiệu với các bạn một điểm ngữ pháp khác trong tiếng Trung. Điểm ngữ pháp […]
17 Tháng Mười, 2019
CẤU TRÚC 一 yì 就 jiù

CẤU TRÚC 一 yì 就 jiù

Cấu trúc 一 yì 就 jiù nghĩa tiếng Việt là “Vừa mới…thì…” hoặc “Cứ…thì…” . Đây là cấu trúc được sử dụng khá nhiều trong khẩu […]
11 Tháng Mười, 2019
Cách Dùng Hai Phó Từ 不 [bù] và 没 [méi]

Cách Dùng Hai Phó Từ 不 [bù] và 没 [méi]

Rất nhiều người khi học tiếng Trung sẽ thắc mắc, hai phó từ phủ định 不 [bù] và 没 [méi] khác nhau ở điểm nào. Tuy đều […]
9 Tháng Mười, 2019
Phân biệt Câu Kiêm Ngữ, Câu Liên Động và Câu Mang Hai Tân Ngữ

Phân biệt Câu Kiêm Ngữ, Câu Liên Động và Câu Mang Hai Tân Ngữ

Chào các bạn, vì Câu Kiêm Ngữ, Câu Liên Động và Câu Mang Hai Tân Ngữ dễ nhầm lẫn với nhau; nên hôm nay Ngoại ngữ You […]