Ngữ pháp tiếng Anh

7 Tháng Chín, 2019
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

Bạn đã hiểu rõ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chưa nào? Đây là một thì thường hay lẫn lộn cách dùng với thì hiện tại […]
7 Tháng Chín, 2019
Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ( Present Perfect )

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ( Present Perfect )

Thì hiện tại hoàn thành là một trong 12 thì căn bản của tiếng Anh, thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, kể […]
6 Tháng Chín, 2019

Tương lai tiếp diễn (Future continuous)

Tương lai tiếp diễn là một trong 12 thì căn bản trong tiêng Anh. Tuy không được sử dụng phổ biến, nhưng bạn cũng nên nắm vững […]
6 Tháng Chín, 2019
Thì tương lai đơn (Simple future)

Thì tương lai đơn (Simple future) – Ngoại ngữ You Can

Hôm nay hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ You Can ôn lại một thì vô cùng quen thuộc, thì tương lai đơn. Đây là thì được dùng phổ biến trong […]
6 Tháng Chín, 2019
Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous)

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous)

Hôm nay hãy cùng giành vài phút thời gian ôn lại thì quá khứ tiếp diễn nhé. Tiếng Anh chỉ bao gồm 12 thì căn bản. Muốn […]
6 Tháng Chín, 2019
Thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect)

Khi bắt đầu học tiếng Anh, kiến thức đầu tiên bạn phải nắm vững đó là 12 thì cơ bản trong tiếng Anh, trong đó có […]
6 Tháng Chín, 2019
Cách sử dụng thì quá khứ đơn (Simple past)

Cách sử dụng thì quá khứ đơn (Simple past)

Thì quá khứ đơn là một trong những thì quan trọng và cơ bản trong tiếng Anh. Được sử dụng rất nhiều trong văn phạm tiếng […]
23 Tháng Một, 2019
cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh

Cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh

Mời các bạn cùng tham khảo một số cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh.  Từ vựng tiếng Anh rất phong phú và đa dạng. […]
26 Tháng Một, 2018

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – Countable and Uncountable nouns

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – Countable and Uncountable nouns. Danh từ được phân loại thành danh từ đếm được và […]
11 Tháng Một, 2018

Đại từ phản thân – Reflexive Pronouns

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN – REFLEXIVE PRONOUNS Trong tiếng Anh không thật sự có những động từ phản thân như nhiều ngôn ngữ khác có. Tuy […]
5 Tháng Một, 2018

Cách sử dụng this, that, these và those

This. that. these và those trong tiếng Anh Có bao giờ bạn thắc mắc khi nào sử dụng những đại từ this, that, these, và those […]
18 Tháng Mười Hai, 2017

Cách sử dụng Will, going to, present continuous

Chúng ta sử dụng những hình thức khác nhau của động từ để nói về kế hoạch/ dự định trong tương lai như: will, going to, […]
Show Buttons
Hide Buttons