Ngữ pháp tiếng Anh

7 Tháng Chín, 2019
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

Bạn đã hiểu rõ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chưa nào? Đây là một thì thường hay lẫn lộn cách dùng với thì hiện tại […]
7 Tháng Chín, 2019
Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ( Present Perfect )

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ( Present Perfect )

Thì hiện tại hoàn thành là một trong 12 thì căn bản của tiếng Anh, thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, kể […]
7 Tháng Chín, 2019
Conjuntion

Cùng ôn lại ngữ pháp tiếng Anh về Conjunctions – You Can

Liên từ là bộ phận cấu trúc rất quan trọng trong TOEIC và IELTS; hãy cùng ôn lại ngữ pháp tiếng Anh về Conjunctions cùng Ngoại […]
6 Tháng Chín, 2019

Tương lai tiếp diễn (Future continuous) trong tiếng Anh

Tương lai tiếp diễn là một trong 12 thì căn bản trong tiêng Anh. Tuy không được sử dụng phổ biến, nhưng bạn cũng nên nắm vững […]
6 Tháng Chín, 2019
Thì tương lai đơn (Simple future)

Thì tương lai đơn (Simple future) trong tiếng Anh

Hôm nay hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ You Can ôn lại một thì vô cùng quen thuộc, thì tương lai đơn. Đây là thì được dùng phổ biến trong […]
6 Tháng Chín, 2019
Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous)

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) trong tiếng Anh

Hôm nay hãy cùng giành vài phút thời gian ôn lại thì quá khứ tiếp diễn nhé. Tiếng Anh chỉ bao gồm 12 thì căn bản. Muốn […]
6 Tháng Chín, 2019
Thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect) trong tiếng Anh

Khi bắt đầu học tiếng Anh, kiến thức đầu tiên bạn phải nắm vững đó là 12 thì cơ bản trong tiếng Anh, trong đó có […]
6 Tháng Chín, 2019
Cách sử dụng thì quá khứ đơn (Simple past)

Cách sử dụng thì quá khứ đơn (Simple past) trong tiếng Anh

Thì quá khứ đơn là một trong những thì quan trọng và cơ bản trong tiếng Anh. Được sử dụng rất nhiều trong văn phạm tiếng […]
23 Tháng Một, 2019
Cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh - Ngoại ngữ You Can

Cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh

Mời các bạn cùng tham khảo một số cách phân biệt từ loại trong tiếng Anh.  Từ vựng tiếng Anh rất phong phú và đa dạng. […]
26 Tháng Một, 2018
Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – Countable and Uncountable nouns

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – Countable and Uncountable nouns. Danh từ được phân loại thành danh từ đếm được và […]
11 Tháng Một, 2018
Đại từ phản thân - Reflexive Pronouns trong tiếng Anh

Đại từ phản thân – Reflexive Pronouns trong tiếng Anh

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN – REFLEXIVE PRONOUNS Trong tiếng Anh không thật sự có những động từ phản thân như nhiều ngôn ngữ khác có. Tuy […]
18 Tháng Mười Hai, 2017

Cách sử dụng Will, going to, present continuous

Chúng ta sử dụng những hình thức khác nhau của động từ để nói về kế hoạch/ dự định trong tương lai như: will, going to, […]